หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณแม่อายุ 96 ปีได้ยา somazina ทาน 10ml ทุกเช้า อยากทราบผลข้างเคียงของยาค่ะและทานต่อเนื่องจะมีผลอะไรบ้าง คุณหมอที่จ่ายให้ไม่ได้บอกค่ะให้ทานไปเรื่อยๆตามกำลังเงินที่สามารถจ่ายได้

ถามโดย jia เผยแพร่ตั้งแต่ 29/01/2018-14:18:41 -- 27,114 views
 

คำตอบ

ยา Somazina® มีตัวยาสำคัญคือ citicoline เป็นยาประเภทนูโทรปิก (nootropics) ใช้กับโรคทางสมองบางชนิด อาการไม่พึงประสงค์ที่พบส่วนใหญ่เกิดที่ทางเดินอาหาร ส่วนอาการไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจพบได้บ้างจากรายงานที่รวบรวมข้อมูลการวิจัยทางคลินิกเมื่อใช้ citicoline ในขนาด 500-2,000 มิลลิกรัมต่อวัน เป็นระยะเวลานานสุดถึง 12 สัปดาห์ เช่น อาการวิตกกังวล โรคซึมเศร้า ขาบวม และยังไม่พบการศึกษาถึงผลข้างเคียงที่รุนแรงเมื่อใช้ยานานกว่านี้ keywords: citicoline, ผลข้างเคียง, nootropics
Reference:
1. MIMs Thailand. Somazina. 2017. Available from: https://www.mims.com/thailand/drug/info/somazina/
?type=brief.
2. Micromedex® [Internet]. citicoline. Colorado: Thomson Reuters (Healthcare); c1974-2016. Available from: http://www.thomsonhc.com.
3. Dávalos A, Castillo J, Alvarez-Sabín J, Secades JJ, Mercadal J, López S, et al. Oral citicoline in acute ischemic stroke: an individual patient data pooling analysis of clinical trials. Stroke 2002;33:2850-7.
4. Secades JJ, Sabín JA, Castillo J, Tejedor ED, Vila EM, Ríos J, et al. Citicoline for acute ischemic stroke: a systematic review and formal meta-analysis of randomized, double-blind, and placebo-controlled trials. J Stroke Cerebrovasc Dis 2016;25:1984-96.
ระบบประสาท

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020