หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ญาติทานยา levodopa/benserazide อยู่ หมอให้ยา risperidone มาทานเป็นยานอนหลับ ไม่ทราบว่าจะทำให้อาการพาร์กินสันแย่ลงรึเปล่าค่ะ

ถามโดย น้ำหวาน ใจดี เผยแพร่ตั้งแต่ 27/01/2018-21:09:10 -- 2,958 views
 

คำตอบ

ยา levodopa/benserazide เป็นยารักษาโรคพาร์กินสัน ออกฤทธิ์โดยเพิ่มสารสื่อประสาทในสมองชนิดโดพามีน (dopamine) ส่วน risperidone (ไม่ได้มีข้อบ่งใช้เป็นยานอนหลับ) มีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของสารสื่อประสาทในสมองชนิดเซโรโทนิน (serotonin) และโดพามีน จึงอาจรบกวนการออกฤทธิ์ของ levodopa/benserazide โดยเฉพาะหากใช้ risperidone ในขนาดสูง อย่างไรก็ตามมีการศึกษาหนึ่งที่พบว่าการใช้ในขนาด 0.5-3 มิลลิกรัมต่อวัน อาจใช้ร่วมกับ levodopa/benserazide ได้ โดยที่ไม่ทำให้อาการพาร์กินสันแย่ลง ซึ่งการใช้ยาร่วมกันนี้ควรอยู่ในการดูแลของแพทย์ผู้ให้การรักษาอย่างใกล้ชิด Keywords: levodopa, benserazide, risperidone, โรคพาร์กินสัน, ปฏิกิริยาระหว่างยา
Reference:
1. Wilby KJ, Johnson EG, Johnson HE and Ensom MHH. Evidence-based review of pharmacotherapy used for parkinson’s disease psychosis. Ann Pharmacother 2017;51:682-95.
2. Zahodne LB, Fernandez HH. A review of the pathophysiology and treatment of psychosis in parkinson’s disease. Drugs Aging 2008;25:665-82.
3. Mohr E, Mendis T, Hildebrand K and De Deyn PP. Risperidone in the treatment of dopamine induced psychosis in parkinson’s disease: an open pilot trial. Mov Disord 2000;15:1230-7.
ระบบประสาท

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020