หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ได้อ่านบทความเกี่ยวกับเห็ดหลินจือช่วยรักษาผู้ป่วยโรคไตได้จริงมั้ยคะ?? และมีผลต่อตับทำให้ตับวายจริงมั้ยคะ??

ถามโดย na เผยแพร่ตั้งแต่ 28/01/2016-15:56:46 -- 2,014 views
 

คำตอบ

ได้มีการกล่าวถึงประโยชน์ของเห็ดหลินจือไว้หลายอย่างรวมถึงการใช้รักษาโรคตับและขับปัสสาวะ อย่างไรก็ตาม ยังไม่พบผลการศึกษาทางคลินิกที่น่าเชื่อถือมาสนับสนุน นอกจากนี้สารต่างๆ หากร่างกายได้รับเป็นเวลานานหรือได้รับปริมาณมากเกินไปล้วนเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายได้ อีกประการหนึ่ง หากผลิตภัณฑ์ที่ใช้นั้นมีวัตถุดิบที่ไม่ได้มาตรฐานหรือกระบวนการผลิตทำไม่ถูกต้องหรือมีสารปนเปื้อนอาจส่งผลเสียต่อร่างกายได้โดยเฉพาะเมื่อรับประทานต่อเนื่องเป็นเวลานาน ซึ่งอวัยวะที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงได้แก่ตับและไต การเกิดผลเสียต่อตับตามที่ถามมาจึงมีโอกาสเกิดขึ้นได้ อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์อย่างอื่นได้ที่: https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/researchknowledge/article/19/เห็ดหลินจือจากงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์/ Keywords: เห็ดหลินจือ
Reference:
-
ระบบประสาท

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020