หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Depakine chrono 500 mg สามารถรับประทานวันละ 3 ครั้ง ได้หรือไม่ ผู้ป่วยน้ำหนัก 65-75 กก

ถามโดย ต้นหนเรือนอกรีต เผยแพร่ตั้งแต่ 22/07/2016-22:10:51 -- 10,264 views
 

คำตอบ

Depakine®Chrono มีตัวยาสำคัญคือ valproic acid ขนาด 500 มิลลิกรัมรูปแบบควบคุมการปลดปล่อยให้ยาออกมาอย่างช้าๆ จึงรับประทานวันละ 1-2 ครั้ง หากควบคุมอาการไม่ได้ อาจเพิ่มขนาดยา โดยไม่จำเป็นต้องเพิ่มความถี่เป็นวันละ 3 ครั้ง ซึ่งขนาดยาสูงสุดต่อวันคือ 60 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อวัน Keywords: valproic acid, ขนาดยา
Reference:
1. Alexander JF, Alvarez W, Aquilante CL, Bachmann KA, Baughman VL, Beizer JL, et al. Drug information handbook with international trade names index. 21st ed. Ohio: Lexicomp; 2012.
2. Depakine®Chrono 500 mg [pakage inserted]. Ambarès: Sanofi-winthropindustrie; 2004.
ระบบประสาท

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020