หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

แพ้ยา amoxicillin 500 mg สามารถใช้ยาตัวอื่นแทนได้ไหมค่ะ

ถามโดย นุชพร เผยแพร่ตั้งแต่ 07/10/2015-14:56:51 -- 25,934 views
 

คำตอบ

ผู้ที่แพ้ยา amoxicillin จะไม่ใช้ยาอื่นที่มีโครงสร้างคล้ายกัน (เช่น ยาในกลุ่ม penicillins, cephalosporins, carbapenems) โดยทั่วไปการใช้ยา amoxicillin 500 mg นั้นมักจะใช้รักษาการติดเชื้อแบคทีเรียที่ระบบทางเดินหายใจ ในกรณีติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจสามารถใช้ยาตัวอื่นที่เป็นทางเลือกได้ ได้แก่ erythromicin, azithromycin แต่อย่างไรก็ตามการเลือกใช้ยาด้วยตัวเองเป็นสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ ขอแนะนำว่าให้แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งที่เข้ารับการรักษาว่าท่านแพ้ยานี้ เพื่อที่จะได้ปรับเปลี่ยนชนิดยาและการรักษาให้เหมาะสมกับท่าน Keywords: amoxicillin, allergy, penicillins, cephalosporins, carbapenems, erythromicin, azithromycin
Reference:
1. MICROMEDEX 2.0® [Database on the internet]: Truven Health Analytics; 2015. Micromedex®, Amoxicillin. Available from: http://www.micromedexsolutions.com
2. Medscape Pharmacists [Internet]. New York: WebMD; c1994-2015. Available from: http://emedicine.medscape.com/article/302460-medication.
ทางเดินหายใจและหูตาคอจมูก ภูมิคุ้มกันและการติดเชื้อ

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020