หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สอบถามครับ ยา Distaclor กับ ยา Cafspan เป็นยาเหมือนกันมั้ยครับ ลูกไอมากควรใช้ตัวไหนดี อายุ 9ขวบ

ถามโดย อานน เผยแพร่ตั้งแต่ 24/07/2018-10:02:06 -- 8,372 views
 

คำตอบ

ยา Cefspan® มีตัวยาสำคัญคือ cefixime ส่วน Distaclor® มีตัวยาสำคัญคือ cefaclor ยาทั้งสองชนิดนี้เป็นยาต้านแบคทีเรียในกลุ่ม cephalosporins เหมือนกัน ยา cefixime และยา cefaclor มีข้อบ่งใช้ในการรักษาการติดเชื้อแบคทีเรียที่อวัยวะบางแห่ง เช่น ทางเดินหายใจ ผิวหนัง ทางเดินปัสสาวะ ยาทั้งสองชนิดนี้ไม่ใช่ยาแก้ไอ อาการไอเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น การติดเชื้อที่ทางเดินหายใจ โรคไข้หวัด การระคายเคืองบริเวณทางเดินหายใจ การใช้ยาในการรักษาอาการไอต้องพิจารณาให้การรักษาที่สาเหตุด้วย หากมีการติดเชื้อแบคทีเรียต้องให้ยาต้านแบคทีเรียด้วย นอกจากนี้อาการไอมีทั้งมีเสมหะและไม่มีเสมหะ หากเป็นชนิดไม่มีเสมหะ หรือที่เรียกว่าไอแห้ง อาจใช้ยาแก้ไอที่กดศูนย์การไอ ตัวอย่างเช่น เดกโตรเมโทแฟน แต่ยาตัวนี้มีข้อห้ามใช้ในเด็กเล็ก เพราะอาจกดการหายใจได้ ส่วนการไอชนิดมีเสมหะ ควรใช้ยาละลายเสมหะ ตัวอย่างเช่น อะซีติลซิสเตอีน, บรอมเฮกซีน ซึ่งใช้ในเด็กได้ Keywords: cefixime, cefaclor, cephalosporin, ไอ, เด็ก
Reference:
1. Irwin SR, French LC, Chang BA, Altman KW. Classification of cough as a symptom in adults and management algorithms: CHEST Guideline and Expert Panel Report. Chest 2018:153;196-209.
2. MIMS Thailand. c2018. Available from: https://www.mims.com/Thailand/home/Index.
ทางเดินหายใจและหูตาคอจมูก ภูมิคุ้มกันและการติดเชื้อ

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020