หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อมูลของ Hepsera อย่างละเอียด

ถามโดย แอน เผยแพร่ตั้งแต่ 07/04/2006-10:56:39 -- 3,923 views
 

คำตอบ

Hepsera มีตัวยาสำคัญคือ adefovir เป็นยาต้านไวรัสที่ใช้รักษาโรคตับอักเสบบี ยานี้เป็น reverse transcriptase inhibitor ทำให้ความสามารถในการแบ่งตัวของเชื้อ hepatitis B virus ลดลง มีผลให้ hepatitis B virus ในร่างกายลดลง Hepsera ใช้รักษาโรคตับอักเสบบีในผู้ใหญ่ ขนาดที่ใช้คือ 10 มก. วันละ 1 ครั้ง และเนื่องจาก Hepsera มีการศึกษาเฉพาะในผู้ใหญ่ จึงไม่ควรใช้ในเด็ก แต่หากจำเป็นต้องใช้ควรอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ นอกจากนี้ยังไม่ควรใช้ในสตรีมีครรภ์และให้นมบุตร รวมทั้งผู้ที่ได้รับยาอื่นร่วมด้วย เช่น aminiglycosides, cyclosporine, NSAIDs เป็นต้น อาการข้างเคียงที่พบส่วนใหญ่ คือ ปวดท้อง, ปวดศีรษะ และอ่อนแรง ส่วนอาการข้างเคียงที่พบได้น้อย เช่นท้องเสีย, มีแก๊สในกระเพาะและลำไส้มากเกินไป, ปวดแสบยอดอก, คลื่นไส้, ไม่สบายท้อง เป็นต้น ผลจากการใช้ยานี้ในผู้ป่วยโรคตับอักเสบบีพบว่า อัตราการดื้อยาน้อยกว่า lamivudine สามารถลด viral losd ได้ดี แต่อาจเกิด renal toxic จึงต้องตรวจประสิทธิภาพการทำงานของไตอย่างสม่ำเสมอ

Reference:
-

Keywords:
-

ภูมิคุ้มกันและการติดเชื้อ

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้