หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หลังจากกิน วิตามิน B3 มีการร้อน หน้าแดง คอแดง เหมือนคนเป็นลมพิษ หูแดงและร้อน มือและแขน 2 ข้างมีอาการคัน หลังจากนั้นประมาณ 20 นาทีจะหายไป มันเกิดจากอะไร และนานแค่ไหนอาการเหล่านี้ถึงหายไป

ถามโดย มณฑา เผยแพร่ตั้งแต่ 26/03/2014-14:24:08 -- 6,043 views
 

คำตอบ

Vitamin B3 หรือ niacin มีรายงานทำให้เกิดอาการตัวร้อนแดง (flushing) ประมาณ 88% ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณหน้าหรือส่วนบนของร่างกาย และในบางรายที่เกิดอาการรุนแรงอาจทำให้เกิดอาการใจสั่น หายใจเร็ว บวม รู้สึกแสบร้อนบริเวณผิว และเป็นลมได้ กลไกเชื่อว่าเกิดจาก niacin เหนี่ยวนำให้ร่างกายสร้างสารพรอสตาแกลนดิน (prostaglandins) ซึ่งทำให้เกิดการขยายตัวของหลอดเลือด อาการข้างเคียงดังกล่าวจะลดลงเมื่อเริ่มรับประทานยาในขนาดต่ำแล้วจึงค่อยๆ ปรับเพิ่มขนาด หลีกเลี่ยงการรับประทานยาในช่วงท้องว่าง และการใช้ยาแอสไพริน (aspirin) ซี่งมีฤทธิ์ยับยั้งการสร้างสารพรอสตาแกลนดิน รับประทานก่อน niacin สามารถลดอาการข้างเคียงได้เช่นกัน นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากอาจเพิ่มความรุนแรงของอาการข้างเคียง มีรายงานว่าผู้ที่รับประทานยาสามารถทนต่ออาการข้างเคียงดังกล่าวได้เมื่อใช้ยาไป 2-3 สัปดาห์ ส่วนในผู้ที่เกิดอาการข้างเคียงรุนแรงไม่แนะนำให้รับประทานยาต่อ Key words: vitamin B3, niacin, flushing, side effect
Reference:
1. Kamanna VS, Ganji SH, Kashyap ML. The mechanism and mitigation of niacin-induced flushing. Int J Clin Pract 2009; 63(9). 1369-77.
2. MICROMEDEX 2.0® [Database on the internet]: Truven health analytics; 2014. mobileMicromedex® , Niacin ; Available from: http://www.micromedexsolutions.com
หัวใจและหลอดเลือด

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020