หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทานยา ezetrol 10 mg ร่วมกับ xarator 20 mg มีผลข้างเคียงอะไรบ้าง ไขมันตัวบน 346 ตัวล่าง 278

ถามโดย รวิวรรณ์ เผยแพร่ตั้งแต่ 21/03/2014-11:12:29 -- 48,623 views
 

คำตอบ

โดยปกติระดับไขมันจะไม่มีการระบุเป็นไขมันตัวบนหรือไขมันตัวล่าง แต่มักจะใช้คำดังกล่าวกับความดันโลหิตมากกว่า อย่างไรก็ตามในกรณีนี้ผู้ป่วยน่าจะมีภาวะไขมันในเลือดสูง และแพทย์ได้สั่งจ่ายยา Ezetrol® 10 mg ซึ่งเป็นชื่อการค้าของยา ezitimibe 10 mg และยา Xarator® 20 mg ซึ่งเป็นชื่อการค้าของยา atorvastatin ยาทั้งสองชนิดใช้รักษาภาวะไขมันในเลือดสูง แต่มีกลไกการออกฤทธิ์และอาการข้างเคียงที่แตกต่างกัน • Ezetimibe ออกฤทธิ์ยับยั้งการดูดซึมโคเลสเตอรอลที่บริเวณลำไส้เล็ก ด้านอาการข้างเคียงพบว่าezetimibe เป็นยาที่มีรายงานอาการข้างเคียงต่ำ ผู้ป่วยที่ได้รับยาส่วนใหญ่จะสามารถทนยาได้ดี อาการข้างเคียงที่มีรายงานพบได้ ได้แก่ ท้องเสีย (2.5-4%), ปวดข้อ (2.6-3%), ปวดกล้ามเนื้อ (3.2%), ติดเชื้อในทางเดินหายใจ (2.9-4%) • Atorvastatin ยับยั้งการทํางานของเอนไซม์ซึ่งทำหน้าที่ในกระบวนการสังเคราะห์โคเลสเตอรอลของร่างกาย atorvastatin จัดเป็นยาลดไขมันที่มีประสิทธิภาพที่ดีในการลดระดับไขมันในเลือด อาการข้างเคียงของยา atorvastatin ที่มีรายงานพบได้ ได้แก่ ท้องเสีย(14.1% ), ปวดข้อ (11.7% ), ปวดกล้ามเนื้อ (8.4%), ติดเชื้อทางเดินหายใจ (8.3 %) ปวดบริเวณแขนขา (9.3% ), ค่าเอนไซม์ตับเพิ่มขึ้น (0.2% - 2.3% ) จากข้อบ่งใช้พบว่ายา ezetimibe นอกจากจะใช้เป็นยาเดี่ยวแล้วยังได้รับการรับรองให้ใช้ร่วมกับยากลุ่ม statin (ซึ่ง atorvastatin ก็เป็นยาชนิดหนึ่งในกลุ่ม statin) ในการควบคุมระดับไขมันในเลือด มีข้อมูลการศึกษาพบว่าเมื่อใช้ยาทั้งสองชนิดร่วมกันจะให้ประสิทธิภาพในการลดไขมันได้มากกว่าการเพิ่มขนาดยาของ statin เป็นสองเท่า ด้านข้อมูลอาการข้างเคียงเมื่อใช้ยา atorvastatin ร่วมกับ ezetmibe พบรายงานการเกิดอาการข้างเคียงไม่แตกต่างการได้รับ ezetimibe หรือ atorvastatin เพียงอย่างเดียว โดยอาการข้างเคียงที่อาจจะเกิดเพิ่มสูงขึ้นได้แก่ อาการข้างเคียงทางกล้ามเนื้อ (โดยพบในกลุ่มที่ได้ยา ezetimibe ร่วมกับ atorvastatin ประมาณ 8% แต่พบในผู้ที่ได้ atorvastatin 6% และ ezitimibe 5%) ค่าเอนไซม์ตับชนิด alanine aminotransferase เพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ 3 เท่า (โดยพบในกลุ่มที่ได้ยา ezetimibe ร่วมกับ atorvastatin 2 % แต่พบในผู้ที่ได้ atorvastatin < 1 % และ ezitimibe 0%) ดังนั้นอาการข้างเคียงที่อาจจำเป็นต้องระมัดระวังเมื่อใช้ยาดังกล่าวร่วมกันได้แก่ อาการข้างเคียงทางกล้ามเนื้อ เช่น ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ หรืออาการข้างเคียงทางตับ เช่น ตับอักเสบหรือเอนไซม์ตับเพิ่มสูงขึ้น Key words: atorvastatin, ezitimibe, add on, combine, side effect, adverse drug reaction
Reference:
1. Ballantyne CM, Houri J, Notarbartolo A, Melani L, Lipka LJ, Suresh R et al. Effect of ezetimibe coadministered with atorvastatin in 628 patients with primary hypercholesterolemia A prospective, randomized, double-blind trial. Circulation 2003; 107:2409-15.
2. Ezetimibe. In: DRUGDEX System [database on the Internet]. Ann Arbor (MI): Truven Health Analytics; 2014. Available from: www.micromedexsolutions.com.
3. Atorvastatin. In: DRUGDEX System [database on the Internet]. Ann Arbor (MI): Truven Health Analytics; 2014. Available from: www.micromedexsolutions.com.
4. Mikhailidis DP. Comparative efficacy of the addition of ezetimibe to statinvsstatin titration in patients with hypercholesterolaemia: systematic review and meta-analysis. Current Medical Research & Opinion 2011; 27(6): 1191-210.
หัวใจและหลอดเลือด

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020