หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผมเป็นวัณโรคต่อมน้ำเหลืองกินยาครบหกเดือนแล้วแต่ยังไม่ยุบหมดแลอาการร้าวที่แขนยังไม่หายผมควรหยุดกินยาหรือไม่ครับหรือทำอย่างไรครับตอบด้วยไม่สบายใจเลยครบ

ถามโดย ดา เผยแพร่ตั้งแต่ 23/03/2014-12:21:33 -- 13,234 views
 

คำตอบ

ตามแนวทางการรักษาวัณโรคต่อมน้ำเหลืองกรณีรักษาด้วยยาสูตรมาตรฐานจะกำหนดระยะเวลาการรักษาไว้ที่ 6 เดือน และผู้ป่วยที่มีต่อมน้ำเหลืองขนาดใหญ่การผ่าตัดเพื่อระบายหนองออกและให้การรักษาร่วมกับยาต้านวัณโรคก็เป็นวิธีการที่มีประโยชน์เช่นกัน จากข้อมูลพบว่าในระหว่างการรักษาวัณโรคต่อมน้ำเหลืองอาจจะพบต่อมน้ำเหลืองต่อมใหม่โตขึ้นมา หรืออาจยังมีรอยโรคอยู่หลังรักษาครบแล้ว โดยเชื่อว่าเกิดจากระบบอิมมูนของร่างกายที่ยังคงตอบสนองต่อโปรตีนของเชื้อวัณโรคที่ยังเหลืออยู่ โดยไม่ได้เป็นการแสดงว่าการรักษาล้มเหลวหรือเกิดการเป็นซ้ำ ซึ่งมีคำแนะนำว่ายาสูตรมาตรฐานที่ใช้ควรหยุดหลังครบ 6 เดือน โดยไม่จำเป็นต้องสนใจการเกิดก้อนใหม่หรือก่อนเดิมทีเหลืออยู่ อย่างไรก็ตามกรณีนี้แนะนำให้ผู้ป่วยปรึกษาแพทย์เพื่อประเมินการตอบสนอง หรือประเมินอาการร่วมอย่างอื่นที่อาจทำให้สงสัยได้ว่าผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อการรักษา ในกรณีสงสัยประเด็นเรื่องดื้อยาก็ได้ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการต่อไป และในกรณีเป็นวัณโรคควรปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ควรหยุดยาเองโดยเด็ดขาด Key words: tuberculosis, lymph node, duration, treatment
Reference:
1. World Health Organization. Treatment of tuberculosis: guidelines 4th, 2010
2. National Institute for Health and Clinical Excellence. Tuberculosis: clinical diagnosis and management of tuberculosis, and measures for its prevention and control, 2011. Available at: http://www.nice.org.uk/nicemedia/live/13422/53638/53638.pdf
ภูมิคุ้มกันและการติดเชื้อ

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020