หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ในคนทั่วไปมีความจำเป็นไหม หรือต้องใช้บ่อยถี่อย่างไรในการรับประทานยาฆ่าหรือถ่ายพยาธิครับ สำหรับตัวเองเหมือนว่าจะไม่ได้กินเลย และจะมีผลข้างเคียงอย่างไร

ถามโดย กิตติคุณ เผยแพร่ตั้งแต่ 02/04/2014-15:03:24 -- 9,899 views
 

คำตอบ

ยาถ่ายพยาธิควรรับประทานเฉพาะเมื่อมีอาการผิดปกติซึ่งทำให้สงสัยว่าเกิดว่าเกิดโรคพยาธิ เช่น หิวบ่อย น้ำหนักลด อ่อนเพลีย ปวดท้อง คันก้น หรือเกิดรอยทางแดงๆ บนผิวหนัง แต่หากไม่พบอาการผิดปกติใดๆ ก็ไม่จำเป็นต้องรับประทานยา ในคนทั่วไปที่ไม่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิ เช่น ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่มีความชุกของโรคสูง อีกทั้งไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อพยาธิ (เช่น การรับประทานเนื้อหมู เนื้อวัว เนื้อปลาโดยเฉพาะปลาน้ำจืดที่สุกๆ ดิบๆ การสัมผัสกับพื้นดินโดยตรง การรับประทานอาหารที่นำมาจากพื้นดินโดยไม่ล้างให้สะอาด) ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องรับประทานยาฆ่าหรือยาถ่ายพยาธิ องค์การอนามัยโลกได้แนะนำให้ชุมชนที่มีการระบาดของพยาธิมากกว่า 20% ได้รับยาถ่ายพยาธิปีละ 1 ครั้ง และหากมีการระบาดมากกว่า 50% ควรได้รับยาถ่ายพยาธิปีละ 2 ครั้ง สำหรับการระบาดของพยาธิในประเทศไทยที่พบโดยรวมต่ำกว่า 20% ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องรับประทานยาถ่ายพยาธิเพื่อป้องกัน ยาถ่ายพยาธิมีหลายชนิด ด้านผลข้างเคียงของยาถ่ายพยาธินั้น โดยทั่วไปเกิดรุนแรง เช่น ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ท้องเดิน เป็นต้น Keywords: ยาถ่ายพยาธิ, ป้องกัน
Reference:
1. World Health Organization. Intestinal Worms. Available from: http://www.who.int/intestinal_worms/en/
2. World Health Organization. Soil-transmitted helminth infections. Available from: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs366/en/
ภูมิคุ้มกันและการติดเชื้อ

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020