หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อยู่ดีๆ ร่างกายเพลีย หมอบอกว่า โพแทสเซียมในร่างกายลดลงค่ะ จาก 3.5 เหลืออยู่ 2 ขาอ่อนแรงทั้ง 2 ข้าง จะทำยังไงค่ะ

ถามโดย ญาดา เผยแพร่ตั้งแต่ 26/08/2013-22:14:06 -- 3,651 views
 

คำตอบ

โปแตสเซียมเป็นแร่ธาตุที่มีความจำเป็นต่อร่างกายโดยค่าปกติของโปแตสเซียมคือ 3.5-5 mEq/L ภาวะที่เรียกว่าโปแตสเซียมในร่างกายต่ำคือภาวะที่มีโปแตสเซียมในเลือดต่ำกว่า 3.5 mEq/L โดยอาการแสดงของภาวะโปแตสเซียมต่ำได้แก่ กล้ามเนื้อส่วนปลายอ่อนแรง การหายใจล้มเหลว หัวใจเต้นผิดจังหวะ และเกิดความผิดปกติของคลื่นหัวใจได้ อาการแสดงของภาวะโปแตสเซียมต่ำจะมีความรุนแรงตามระดับโปแตสเซียมที่ลดต่ำลง กรณีของผู้ป่วยมีระดับโปแตสเซียมต่ำเพียง 2 mEq/L ซึ่งระดับโปแตสเซียมที่ต่ำกว่า 3 mEq/L จำเป็นต้องได้รับการรักษา โดยในกรณีดังกล่าวแพทย์จะเป็นผู้ประเมินอาการของผู้ป่วย หากอาการไม่รุนแรงมากก็สามารถให้การรักษาด้วยโปแตสเซียมเสริมในรูปแบบรับประทานได้ เช่น โปแตสเซียม เสริมแบบเม็ดและแบบน้ำ แต่หากมีอาการรุนแรงแพทย์จะพิจารณาให้โปแตสเซียมเสริมรูปแบบยาฉีด และมีการติดตามระดับโปแตสเซียมในเลือดเป็นระยะ เป้าหมายเพื่อปรับระดับโปแตสเซียมในเลือดให้กลับมาสู่ระดับปกติ 4-4.5 mEq/L นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องมีการประเมินหาสาเหตุที่ทำให้ระดับโปแตสเซียมผิดปกติ เช่น ภาวะโรค (โรคไต ท้องเสีย หรืออื่นๆ) อาหาร และยาบางชนิดที่อาจทำให้ระดับโปแตสเซียมในเลือดต่ำได้ และรักษาที่สาเหตุด้วย Key words; potassium, hypokalemia, โปแตสเซียม, โปแตสเซียมต่ำ
Reference:
1. Brophy DF, Rumin J. Disorders of potassium and magnesium homeostasis. In: Dipiro JT editor. Pharmacotherapy a pathophysiologic approach 8th ed. New York: McGrawHill; 2011. P.909-22.
หัวใจและหลอดเลือด อื่นๆ

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020