หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

glucosamine สมควรกินแบบ 1500 mg หรือควรกิน แบบ 500 mg (3 ครั้งต่อวัน) ดีค่ะ

ถามโดย jeab เผยแพร่ตั้งแต่ 04/06/2013-15:17:25 -- 8,123 views
 

คำตอบ

Glucosamine ที่ใช้รับประทานสำหรับรักษาข้อกระดูกเสื่อมนั้น มีขนาดที่แนะนำให้ใช้คือวันละ 1,500 มิลลิกรัม ต่อวัน โดยแบ่งรับประทาน 3 ครั้ง ครั้งละ 500 มิลลิกรัม แต่การรับประทานด้วยวิธีนี้อาจทำให้ลืมรับประทานยาได้ง่าย ทำให้ประสิทธิภาพในการรักษาไม่ดีเท่าที่ควร จึงสามารถรับประทานพร้อมกัน 1,500 มิลลิกรัม วันละครั้งได้ ซึ่งสะดวกต่อการใช้ยามากขึ้น และยังคงความมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยอยู่ แต่อาจมีโอกาสเกิดอาการข้างเคียงเช่น ปวดม้วนท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ได้มากขึ้น ดังนั้นวิธีการรับประทาน glucosamine จึงขึ้นกับความสะดวกของตัวผู้ใช้ หรือใช้ตามแพทย์สั่ง หากเป็นผลิตภัณฑ์ glucosamine ที่อยู่ในรูปผงชงน้ำดื่มขนาด 1,500 มิลลิกรัม/ซอง ควรละลายน้ำและรับประทานให้หมดภายในครั้งเดียว ไม่ควรแบ่งรับประทาน 3 ครั้ง
Reference:
Crystalline glucosaminesulfate – cgsProduct Monograph, Rottapharm|Madaus, 2009.




กล้ามเนื้อและข้อต่อ

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020