หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คนไข้ที่ทานยา exluton อยู่ จะมีประจำเดือนหรือไม่ และหากไม่มีจะทราบได้อย่างไรว่ามีตั้งครรภ์หรือไม่ และคนไข้จะทานยาคุมหลังจากหลังคลอดได้เมื่อไหร่ ขอบคุณคับ

ถามโดย นัท เผยแพร่ตั้งแต่ 25/01/2013-20:32:38 -- 26,333 views
 

คำตอบ

ยาเม็ดคุมกำเนิด Exluton ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ lynestrenol 0.5 mg สำหรับใช้เป็นยาคุมกำเนิด โดยเริ่มรับประทานยาเม็ดแรกภายใน 1-3 วันแรกของรอบเดือน จากนั้นรับประทานวันละ 1 เม็ด ติดต่อกันทุกวัน การเริ่มยาแผงต่อไปสามารถทำได้เลยโดยไม่ต้องรอให้ประจำเดือนมาก่อน ดังนั้นตามปกติผู้ที่ปฏิบัติตามวิธีดังกล่าวและทานยาต่อเนื่องอย่างถูกต้องจะไม่มีประจำเดือนในช่วงที่รับประทานยาอยู่ ซึ่งทำให้ผู้ใช้ยามักสงสัยว่าตั้งครรภ์อยู่หรือไม่ หากสงสัยว่าเกิดการตั้งครรภ์ให้ตรวจสอบการตั้งครรภ์โดยใช้ชุดเครื่องมือตรวจการตั้งครรภ์หรือปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง สำหรับกรณีต้องการคุมกำเนิดหลังจากคลอดนั้น โดยทั่วไปแนะนำให้รับประทานยาคุมกำเนิดซึ่งมีส่วนผสมของฮอร์โมนโปรเจสโตเจนเพียงอย่างเดียว เช่น ยาคุมกำเนิด Exluton ที่กล่าวไว้ หรือใช้การคุมกำเนิดวิธีอื่นแทน เช่น ฉีดยาคุมกำเนิด การใช้ถุงยางอนามัยจนกว่าบุตรจะหย่านมแม่ เป็นต้น ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้สามารถปรึกษาได้โดยตรงกับแพทย์ที่ทำการฝากครรภ์ด้วย
Reference:
Drugs in Pregnancy and Lactation 8th Editions
Drug Facts and Comparisons 2009 edition
ฮอร์โมน

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020