หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ต้องการข้อมูลการใช้nsaid แต่ละตัวในการรักษาอาการปวดแต่ละแบบ รวมทั้งโรคข้อ และการใช้ยารักษาโรคกระเพาะในการป้องกัน side effect จากnsaids (มีความจำเป็นหรือไม่)

ถามโดย สุระ เผยแพร่ตั้งแต่ 13/12/2004-16:26:11 -- 2,701 views
 

คำตอบ

NSAIDs สามารถแบ่งได้เป็น 4 กลุ่มตามการยับยั้ง cyclooxygenase enzyme (COX) คือ 1. COX-1 specific inhibitor ยับยั้งเฉพาะ COX-1 ได้แก่ aspirin 2. COX nonspecific inhibitor ยับยั้งทั้ง COX-1 และ COX-2 เช่น indomethacin, naproxen 3. COX-2 selective inhibitor ยับยั้ง COX-2 มากกว่า COX-1 เช่น nimesulide, nabumetone 4. COX-2 specific inhibitor ยับยั้งเฉพาะ COX-2 เช่น celecoxib ข้อบ่งใช้โดยรวมของ NSAIDs คือ 1. ใช้บรรเทาอาการอักเสบและอาการปวดในโรคข้อชนิดต่างๆ 2. ใช้บรรเทาอาการอักเสบใน extra-articular rheumatic condition 3. ใช้บรรเทาอาการปวดตั้งแต่เล็กน้อยถึงระดับปานกลาง สำหรับข้อบ่งใช้ของยาแต่ละตัวคงบอกไม่ได้ เนื่องจาก NSAIDs มีหลายตัวมาก จึงไม่สามารถบอกรายละเอียดได้หมด หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้จาก หนังสือเภสัชวิทยาเล่ม 3 ของภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล เรื่อง ยาบรรเทาอาการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ เนื่องจากอาการข้างเคียงทางระบบทางเดินอาหาร ถือเป็นอาการข้างเคียงที่พบบ่อยมาก และเกิดได้กับ NSAIDs ทุกตัว หากไม่สามารถรับประทานหลังอาหารทันทีได้ จึงควรได้รับยารักษาโรคกระเพาะ เพื่อลดฤทธิ์การระคายเคือง และยารักษาโรคกระเพาะนั้นจำเป็นเมื่อต้องได้รับ NSAIDs เป็นเวลานานๆ หรือมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในระบบทางเดินอาหาร

Reference:
-

Keywords:
-

กล้ามเนื้อและข้อต่อ

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้