หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวยา

|<<  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >>| 


|<<  9  10  11  >>| 


91.
Finerenone (mineralocorticoid receptor antagonist)...สำหรับลดภาวะแทรกซ้อน (ต่อไตและระบบหัวใจและหลอดเลือด) ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังร่วมกับโรคเบาหวานแบบที่ 2
สัปดาห์ที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 อ่านแล้ว 4,324 ครั้ง
92.
Atezolizumab (anti-PD-L1 monoclonal antibody) กับความเสี่ยงต่อการเกิดปฏิกิริยาทางผิวหนังรุนแรง
สัปดาห์ที่ 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 อ่านแล้ว 2,386 ครั้ง
93.
Olanzapine/samidorphan…ยาสูตรผสมสำหรับรักษาโรคจิตเภท (schizophrenia) และโรคอารมณ์สองขั้ว (bipolar disorder)
สัปดาห์ที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 อ่านแล้ว 6,233 ครั้ง
94.
Aducanumab…anti-amyloid beta antibody สำหรับรักษาโรคอัลไซเมอร์
สัปดาห์ที่ 4 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 อ่านแล้ว 3,593 ครั้ง
95.
Ibrexafungerp…ยาใหม่ชนิดรับประทานสำหรับรักษาโรคติดเชื้อราในช่องคลอด (vulvovaginal candidiasis)
สัปดาห์ที่ 3 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 อ่านแล้ว 2,382 ครั้ง
96.
Pegcetacoplan (C3 inhibitor)…ยาใหม่สำหรับรักษา paroxysmal nocturnal hemoglobinuria
สัปดาห์ที่ 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 อ่านแล้ว 1,691 ครั้ง
97.
Amivantamab…EGFR-MET bispecific antibody สำหรับรักษาโรคมะเร็งปอด (ชนิด NSCLC)
สัปดาห์ที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 อ่านแล้ว 2,397 ครั้ง
98.
Aspirin...เปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างขนาดยา 81 มิลลิกรัมกับ 325 มิลลิกรัมในโรคหัวใจ (atherosclerotic cardiovascular disease)
สัปดาห์ที่ 4 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 อ่านแล้ว 3,096 ครั้ง
99.
Loncastuximab tesirine...antibody-drug conjugate ชนิดใหม่สำหรับรักษา B-cell non-Hodgkin lymphoma ที่ดื้อต่อการรักษา
สัปดาห์ที่ 3 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 อ่านแล้ว 2,013 ครั้ง
100.
Dostarlimab…PD-1 monoclonal antibody (immune checkpoint inhibitor) ชนิดใหม่สำหรับรักษาโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
สัปดาห์ที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 อ่านแล้ว 2,590 ครั้ง
|<<  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >>| 


|<<  9  10  11  >>| 


ข่าวยาล่าสุด
    ดูข่าวยาทั้งหมด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้