หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Sotagliflozin ได้รับข้อบ่งใช้ในการรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวทั้งประเภท HFrEF และ HFpEF

ข่าวประจำสัปดาห์ที่ 4 เดือน สิงหาคม ปี 2566 -- อ่านแล้ว 1,612 ครั้ง
 
เดิมยากลุ่ม sodium-glucose co-transporter 2 inhibitor (SGLT2i) ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกา (USFDA) สำหรับใช้รักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวที่มีการบีบตัวของหัวใจล่างซ้าย (left ventricular ejection fraction; LVEF) ทั้งประเภทที่การบีบตัวของหัวใจห้องล่างซ้ายลดลง (heart failure with reduced ejection fraction: HFrEF) และประเภทที่การบีบตัวของหัวใจห้องซ้ายปกติ (heart failure with preserved ejection fraction; HFpEF) ได้แก่ empagliflozin และ dapagliflozin[1] และล่าสุด USFDA ได้อนุมัติ sotagliflozin ซึ่งเป็นยาในกลุ่ม SGLT2i ที่สามารถออกฤทธิ์ยับยั้ง SGLT1 ร่วมด้วย ให้เป็นยาอีกตัวหนึ่งที่สามารถใช้รักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว LVEF ทั้ง 2 ประเภทได้ โดยกลไกการออกฤทธิ์ของ sotagliflozin ซึ่งทำให้เกิด osmotic diuresis จากการยับยั้ง SGLT2 ที่ไต ส่งผลให้เกิดภาวะ glycosuria และ natriuresis จึงช่วยลดการทำงานหนักของหัวใจ ขณะที่การยับยั้ง SGLT1 ที่ลำไส้เล็ก ส่งผลช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาล จึงเกิดผลดีต่อการป้องกันโรคหลอดเลือดระยะยาว[1,2]

ข้อมูลประสิทธิภาพและความปลอดภัยที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนของ sotagliflozain อ้างอิงจากการศึกษา SOLOIST-WHF ซึ่งทำในผู้ป่วยเบาหวานที่เข้าโรงพยาบาลด้วยหัวใจล้มเหลว[3] และ SCORED ซึ่งทำในผู้ป่วยเบาหวานที่มีโรคไตและความเสี่ยงโรคหัวใจ[4] โดยเมื่อนำข้อมูลจากทั้งสองการศึกษามารวมกัน พบว่า sotagliflozin สามารถลดการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจ รวมถึงการนอนโรงพยาบาลหรือกลับมารักษาด้วยหัวใจล้มเหลว ได้ทั้งชนิด HFrEF และ HFpEF

เอกสารอ้างอิง

1. FDA approves inpefa [Internet]. Drugs.com. [cited 2023 Jun 1]. Available from: https://www.drugs.com/newdrugs/fda-approves-inpefa-sotagliflozin-heart-failure-6029.html.

2. Pitt B, Bhatt DL, Metra M. Does SGLT1 inhibition add to the benefits of SGLT2 inhibition in the prevention and treatment of heart failure? Eur Heart J. 2022; 43(45):4754-4757.

3. Bhatt DL, Szarek M, Steg PG, Cannon CP, Leiter LA, McGuire DK, et al. Sotagliflozin in Patients with Diabetes and Recent Worsening Heart Failure. N Engl J Med. 2020; 384(2):117-28.

4. Bhatt DL, Szarek M, Pitt B, Cannon CP, Leiter LA, McGuire DK, et al. Sotagliflozin in Patients with Diabetes and Chronic Kidney Disease. N Engl J Med. 2020; 384(2):129-39.


คำค้นที่เกี่ยวข้อง:
sotagliflozin HFrEF HFpEF SGLT2 SGLT1
 
ข่าวยาล่าสุด
    ดูข่าวยาทั้งหมด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้