หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Baclofen add on therapy ใน GORD ที่ได้ PPI

ข่าวประจำสัปดาห์ที่ 3 เดือน ธันวาคม ปี 2546 -- อ่านแล้ว 9,766 ครั้ง
 
Baclofen สามารถลด non-acidic reflux และ อาการในผู้ป่วยโรค Gastro-oesophageal reflux disease (GORD) ที่ได้รับยา proton pump inhibitor (PPI) เป็นประจำ

ผู้ป่วย GORD บางรายที่มี duodenal reflux เกิดขึ้นแม้ว่าจะได้รับยา PPI แล้วก็ตาม ปัญหาดังกล่าวมีการแก้ไขเพียงไม่กี่วิธีเท่าที่มีรายงานได้แก่ การใช้ยากลุ่ม prokinetic (cisapride) ในขนาดสูงมาก ๆ และ การทำ antireflux surgery ทั้งสองวิธีมีการใช้ในวงจำกัด การลดการคลายตัวฉับพลันของ lower oesophageal sphincter (transient lower sphincter contraction; TLOSR) เป็นอีกวิธีที่อาจช่วยการรักษา GORD ที่มี duodenal reflux

baclofen ,gamma-aminobutyricB (GABAB) agonist, มีรายงานว่าสามารถลด TLOSR ได้ GH Koek และคณะ จึงทำการศึกษาผล baclofen ในผู้ป่วย GORD ที่มี duodenal reflux 16 ราย ซึ่งได้รับ PPI (omeprazole) โดยเพิ่มขนาด baclofen 5 mg ทุก ๆ 4 วัน จนถึง maintenance dose (20 mg)

การให้ baclofen (10 mg วันละ 3 ครั้ง) ควบคู่กับ omeprazole (20 mg วันละ 2 ครั้ง) พบว่าช่วยลดจำนวนครั้งการเกิด duodenal reflux ที่นานเกิน 5 นาที (duodenal reflux exposure parameter) และอาการจาก GORD ได้แก่ แสบร้อนกลางอก (heart burn), หายใจไม่ออก (choking), กลืนเจ็บ (odynophagia) ได้อย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับช่วงที่ได้รับ omeprazole เพียงอย่างเดียว ขณะที่ไม่มีความแตกต่างกันในการควบคุม acid reflux ในทั้งสองวิธีการรักษา

เมื่อเพิ่มขนาด baclofen (20 mg วันละ 3 ครั้ง) พบว่าให้ผลคล้ายกันกับที่ขนาด 10 mg กลุ่มผู้ทำการศึกษาระบุ การศึกษานี้ยืนยันถึงการยับยั้ง การเกิด reflux ของ baclofen และอาจเป็นวิธีการรักษาที่มีศักยภาพแบบ add-on therapy ในผู้ป่วย GORD ที่ไม่สามารถบรรเทาอาการด้วยการยับยั้งการหลั่งกรดเพียงอย่างเดียว

 
ข่าวยาล่าสุด
    ดูข่าวยาทั้งหมด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้