หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Tacrolimus อาจปลอดภัย atropic dermatitis ในเด็ก

ข่าวประจำสัปดาห์ที่ 3 เดือน ธันวาคม ปี 2546 -- อ่านแล้ว 9,050 ครั้ง
 
tacrolimus ointment รักษาโรคผิวหนังอักเสบ atropic dermatitis (AD) อาจมีประสิทธิภาพและปลอดภัยในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 2 ปี

tacrolimus เป็น topical immunomodulator ที่นำมาใช้รักษา AD นอกเหนือจากการใช้ยา steroid หรือ แสงรังสี UV ควบคุมอาการของโรค มีรายงาน tacrolimus สามารถใช้ในเด็กอายุ 2 ปีขึ้นไป Rishi R Patel และคณะ จึงได้ทำการศึกษาการใช้ tacrolimus ในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี โดยเก็บข้อมูลจากเวชระเบียนเป็น retrospective study จำนวน 12 รายพบว่า ผู้ป่วยทั้งหมดมีความรุนแรงของโรคลดลงภายหลังได้รับยา tacrolimus และมีระดับยาในเลือดต่ำกว่าที่ทำให้เกิดฤทธิ์กดภูมิคุ้มกัน มีเพียง 2 ราย ที่เกิดอาการปวดแสบปวดร้อน และ 4 ราย มีระดับ platelet count สูงขึ้น

ระดับ tacrolimus ในเลือดที่ต่ำแสดงถึงแนวโน้มไม่เพิ่มความเสี่ยงการดูดซึมยาเข้าสู่กระแสเลือดในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี สำหรับ platelet count สูงขึ้นอาจสัมพันธ์กับ AD และ ภาวะ thrombocytosis อย่างไรก็ตามควรทำการศึกษายืนยันที่เป็นแบบ randomized controlled trial และ open trial ผู้ทำการศึกษาสรุปตอนท้าย

 
ข่าวยาล่าสุด
    ดูข่าวยาทั้งหมด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้