หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Aspirin ควบ NSAIDs อื่นลด MI primary prevention

ข่าวประจำสัปดาห์ที่ 2 เดือน ธันวาคม ปี 2546 -- อ่านแล้ว 2,025 ครั้ง
 
เป็นที่ทราบกันดีว่า aspirin ถูกนำมาใช้เป็น primary prevention สำหรับ myocardial infarction (MI) สามารถลดความเสี่ยงในการเกิด MI ครั้งแรก เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีรายงานการใช้ nonsteroidal antiinflammatory drugs (NSAIDs) ตัวอื่น ๆ ร่วมกับ aspirin อาจลดผลป้องกันดังกล่าว

subgroup analysis จาก Phycians’ Health Study (PHS), double blinded randomzied placebo controlled trial ในแพทย์ 20,071 ราย โดยให้ aspirin 325 mg วันเว้นวัน และติดตามการใช้ NSAIDs ตัวอื่น ๆ ในระยะเวลา 5 ปี พบว่าในกลุ่มที่ใช้ NSAIDs ประจำ (ตั้งแต่ 60 วันต่อปี ขึ้นไป) สัมพันธ์กับการเกิด MI relative risk (RR) เป็น 2.86 (95%CI;1.25-6.56) ตรงข้ามกับกลุ่มที่ใช้เป็นช่วง ๆ (ไม่เกิน 59 วันต่อปี) ไม่สัมพันธ์กับการเกิด MI (RR = 1.21,95%CI;0.78-1.78) เทียบกับกลุ่มที่ไม่ใช้ NSAIDs อื่นเลยนอกจาก aspirin สำหรับกลุ่มที่ใช้ NSAIDs (ทั้งแบบประจำและเป็นช่วง) ในกลุ่มยาหลอกก็พบว่าไม่สัมพันธ์กับการเกิด MI เช่นกัน

ถึงแม้ว่าการศึกษาจะมีการสุ่มเพื่อรับยา aspirin แต่ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ NSAIDs นั้นเป็นข้อมูล observational data ที่ได้จากการตอบแบบสอบถามรวมทั้งข้อจำกัดอื่น ๆ อีกหลายประการที่อาจส่งผลทำให้เกิดความลำเอียงในการวิเคราะห์ผลได้

 
ข่าวยาล่าสุด
    ดูข่าวยาทั้งหมด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้