หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Niraparib+abiraterone ยาเม็ดผสมที่ช่วยชะลอการรุดหน้าของมะเร็งต่อมลูกหมาก

ข่าวประจำสัปดาห์ที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2567 -- อ่านแล้ว 1,099 ครั้ง
 
ในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกาอนุมัติการใช้ยาแบบ fixed dose combination ของ niraparib+abiraterone acetate (AKEEGA™) โดยใช้ร่วมกับ prednisone ในการรักษาผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากระยะลุกลามที่ดื้อต่อการรักษาด้วยการลด ฮอร์โมนและพบยีน BRCA (BRCA-positive, metastatic castration-resistant prostate cancer (mCRPC))1,2 ซึ่งแต่เดิมมีการใช้ docetaxel, cabazitaxel3 หรือ abiraterone+prednisolone4 ในการรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้เท่านั้น โดยข้อมูลที่สนับสนุนประสิทธิผลของยาสูตรนี้ได้มาจากการศึกษาชื่อ MAGNITUDE ซึ่งทำในผู้ป่วย mCRPC 423 คน ที่มี homologous recombination repair (HRR) gene alterations (ผู้ป่วยซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติของยีนที่ทำหน้าที่ควบคุมการซ่อมแซมสารพันธุกรรมรวมถึง BRCA ซึ่งมักก่อให้เกิดมะเร็งขึ้นอีกต่อหนึ่ง5) ซึ่งงานวิจัยนี้ผู้ป่วยถูกสุ่มแบ่งกลุ่ม 1:1 สำหรับการได้รับ niraparib+abiraterone acetate และ placebo+abiraterone acetate วันละครั้ง โดย primary end point คือ radiographic progression-free survival (rPFS) ซึ่งเป็นค่าที่แสดงถึงระยะเวลาการรุดหน้าของโรค โดยประเมินใน BRCA gene mutations (BRCA1/2) subgroup จำนวน 225 คน (53%) และในผู้ที่มี HRR gene alterations ทั้งหมด ผลการประเมินประสิทธิภาพใน BRCA1/2 subgroup พบว่ากลุ่มที่ได้รับ niraparib + abiraterone acetate มีค่ามัธยฐานของ rPFS เท่ากับ 16.6 เดือน ซึ่งนานกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับ placebo+abiraterone acetate ที่พบว่าค่ามัธยฐานของ rPFS เท่ากับ 10.9 เดือน แต่พบว่าการใช้ยา niraparib+abiraterone acetate ไม่เพิ่ม rPFS ในกลุ่ม HRR gene alterations ทั้งหมด (non-BRCA mutation) ในส่วนของความปลอดภัยของการใช้ยา niraparib+abiraterone acetate ร่วมกับ prednisone มีรายงานการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง 41% และอาการที่พบบ่อย คือ อาการปวดกล้ามเนื้อ เหนื่อย ท้องผูก ความดันสูงและคลื่นไส้ ซึ่งมีผู้เข้ารับการรักษาถึง 15% ต้องหยุดการใช้ยาเนื่องจากไม่สามารถทนการใช้ยาได้ สำหรับขนาดยาที่แนะนำสำหรับการใช้ใน BRCA-positive-mCRPC คือ niraparib 200 mg + abiraterone 1,000 mg และ prednisone 10 mg วันละครั้ง1,2,6

ทั้งนี้ niraparib เป็น poly-ADP ribose polymerase (PARP) inhibitor มีผลรบกวนการซ่อมแซม DNA ของเซลล์มะเร็ง ส่วน abiraterone acetate เป็น androgen biosynthesis inhibitor มีผลลดการ ขยายตัวของต่อมลูกหมาก7 และมีผลข้างเคียงทำให้ฮอร์โมน cortisol ลดลง จึงต้องใช้ prednisolone เพื่อทดแทนการขาดฮอร์โมน cortisol ร่วมด้วย

เอกสารอ้างอิง

1. FDA approves niraparib and abiraterone acetate plus prednisone for BRCA-mutated metastatic castration-resistant prostate cancer. Drug Approvals and Databases. U.S. Food and Drug Administration [internet]. 2023. [cited 14/08/2023]. Available from: https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-niraparib-and-abiraterone-acetate-plus-prednisone-brca-mutated-metastatic-castration.

2. FDA OKs Comb Niraparib, Abiraterone Acetate for Prostate Cancer. FDA Approvals. Medscape Medical News. Medscape [internet]. 2023. [cited 14/08/2023]. Available from: https://www.medscape.com/viewarticle/995403.

3. Ruiz de Porras V, Font A, Aytes A. Chemotherapy in metastatic castration-resistant prostate cancer: Current scenario and future perspectives. Cancer Lett. 2021; 523:162-169.

4. Fizazi K, Tran N, Fein L, et al. Abiraterone plus Prednisone in Metastatic, Castration-Sensitive Prostate Cancer. N Engl J Med. 2017; 377(4):352-360.

5. Ray Chaudhuri A, Callen E, Ding X, et al. Replication fork stability confers chemoresistance in BRCA-deficient. Nature. 2016; 535(7612):382-387.

6. Chi KN, Rathkopf D, Smith MR, et al. Niraparib and Abiraterone Acetate for Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer. J Clin Oncol. 2023; 41(18):3339-3351.

7. AKEEGA™. Full prescribing information [internet]. 2023. [cited 14/08/2023]. Available from: https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2023/216793s000lbl.pdf.


คำค้นที่เกี่ยวข้อง:
Niraparib+abiraterone มะเร็งต่อมลูกหมาก
 
ข่าวยาล่าสุด
    ดูข่าวยาทั้งหมด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้