หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Dupilumab ได้รับอนุมัติให้ใช้ในผู้ป่วยอายุ 6-17 ปี เพื่อรักษาโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังรุนแรง

ข่าวประจำสัปดาห์ที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2566 -- อ่านแล้ว 3,039 ครั้ง
 
Dupilumab เป็นยาชีววัตถุที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการส่งสัญญาณของสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบ ได้แก่ IL-4 และ IL-13 ได้รับข้อบ่งใช้ดั้งเดิม เพื่อใช้้รักษาโรคผื่นภูมิเเพ้ผิวหนัง (atopic dermatitis: AD) ในผู้ที่อายุตั้งเเต่ 18 ปีขึ้นไป ซึ่งมีอาการปานกลางถึงรุนแรงมากชนิดที่คุมได้ไม่ดีพอด้วยยาภายนอกหรือการรักษาอื่น ๆ [1] ล่าสุดนี้ dupilumab ได้รับอนุมัติข้อบ่งใช้เพิ่มเติมทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกาให้ใช้ในเด็ก และวัยรุ่นอายุ 6-17 ปี ที่มีโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังที่มีอาการปานกลางถึงรุนเเรงมาก โดยอ้างอิงข้อมูลจากการศึกษาแบบ prospective multicenter observational cohort study ซึ่งทำในผู้ป่วยอายุ 6-17 ปี[2] โดยงานวิจัยนี้ประเมินการตอบสนองต่อการรักษาจาก dupilumab ด้วยการวัดจากคะแนนที่ใช้ประเมิน ความรุนเเรงของโรคต่าง ๆ รวมทั้งประเมินระดับค่าชี้วัด (biomarker) รวมถึงเก็บข้อมูลอาการข้างเคียงจากยาด้วย โดยดำเนินงานวิจัยเป็นเวลา 28 สัปดาห์ และประเมินการตอบสนองทางคลินิกที่ 4, 16, 28 สัปดาห์ พบว่า dupilumab ช่วยทำให้ระดับความรุนเเรงของโรคลดลง รวมทั้งผู้ป่วยมีระดับ biomarker ที่แสดงถึงการอักเสบในกระแสเลือดลดลงจากค่าเริ่มต้น ด้านความปลอดภัยพบว่ามีผู้เข้าร่วมการศึกษา 44.3% (27 จาก 61 ราย) ที่พบอาการข้างเคียงอย่างน้อย 1 อาการ ซึ่งอาการข้างเคียงที่พบมาก ได้แก่ เยื่อบุตาขาวอักเสบ (conjunctivitis) 16.4% (10 จาก 61 ราย) ปวดศีรษะ 6.6% (4 จาก 61 ราย) คลื่นไส้ 3.3% (2 จาก 61 ราย) และยังไม่มีรายงานการเกิดอาการข้างเคียงที่รุนเเรง เช่น การเสียชีวิต เป็นต้น[2]

ทั้งนี้โรคผื่นภูมิเเพ้ผิวหนังมักพบในเด็ก ทำให้เกิดอาการคันร่วมกับผิวหนังแห้งอักเสบ[3] โดยทั่วไปการรักษาโรคผื่นภูมิเเพ้ผิวหนังทำโดยหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิเเพ้และตัวกระตุ้น ร่วมกับการทาสารเพิ่มความชุ่มชื้นผิวหนัง สำหรับการรักษาด้วยยามักเริ่มต้นด้วยการใช้ยาทาสเตียรอยด์ ยาทากลุ่ม immunomodulators ยาปฏิชีวนะชนิดทาภายนอก (กรณีผื่นมีลักษณะคล้ายการติดเชื้อร่วมด้วย) น้ำมันดิน (tar) ยาต้านฮีสตามีนชนิดรับประทาน และหากมีอาการรุนแรงอาจจำเป็นต้องใช้สเตียรอยด์ชนิดฉีดหรือรับประทาน ยากดภูมิคุ้มกัน และยาชีววัตถุ (biologics) ซึ่งปัจจุบันยังมีข้อมูลน้อยสำหรับการใช้ยาชีววัตถุที่มักใช้ในผู้ที่มีอาการรุนเเรง เเละไม่ตอบสนองต่อการรักษาทั่วไป[3] ดังนั้น dupilumab จึงอาจเป็นทางเลือกสำหรับเด็กหรือวัยรุ่นอายุ 6-17 ที่เป็นโรคผื่นผิวหนังอักเสบระดับปานกลางถึงรุนเเรงมากที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาอย่างอื่น

เอกสารอ้างอิง

1. นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์. Dupilumab…IL-4Rα subunit monoclonal antibody สำหรับรักษาโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง. ข่าวยา. [อินเตอร์เน็ต]. 2560. [เข้าถึงเมื่อ 20 ธันวาคม 2565]. เข้าถึงจาก: https://pharmacy.mahidol.ac.th/dic/news_week_full.php?id=1428.

2. Kamphuis E, Boesjes CM, Loman L, Bakker DS, Poelhekken M, Zuithoff NP. et al. Dupilumab in daily practice for the treatment of pediatric atopic dermatitis: 28-week clinical and biomarker results from the BioDay registry. Pediatr Allergy Immunol. 2022; 1-10.

3. สมาคมเเพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย สมาคมโรคภูมิเเพ้ โรคหืด และวิทยาภูมิคุ้มกันแห่งประเทศไทยชมรมแพทย์ผิวหนังเด็กแห่งประเทศไทย. แนวทางการดูแลรักษาโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง (Atopic Dermatitis) 2558. 2558:1-30.


คำค้นที่เกี่ยวข้อง:
dupilumab atopic dermatitis moderate to severe atopic dermatitis pediatric atopic dermatitis treatment
 
ข่าวยาล่าสุด
    ดูข่าวยาทั้งหมด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้