หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

FDA อนุมัติการใช้ tremelimumab ร่วมกับ durvalumab และ ยาเคมีบำบัดกลุ่ม platinum ในผู้ป่วย non-small cell lung cancer ระยะแพร่กระจาย

ข่าวประจำสัปดาห์ที่ 4 เดือน ธันวาคม ปี 2565 -- อ่านแล้ว 1,992 ครั้ง
 
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน ค.ศ. 2022 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (FDA) ได้อนุมัติการใช้ยาเคมีบำบัด tremelimumab (Imjudo) ร่วมกับ durvalumab (Imfinzi) และยาเคมีบำบัดกลุ่ม platinum ในผู้ใหญ่ที่เป็นมะเร็งปอดชนิด non-small cell lung cancer ในระยะแพร่กระจาย (metastatic NSCLC) ที่เป็นเนื้องอกในลักษณะที่ขาด activating epidermal growth factor receptor (EGFR) mutations และ anaplastic lymphoma kinase (ALK) fusions โดยเดิม tremelimumab ได้รับอนุมัติในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2022 สำหรับการใช้ร่วมกับ durvalumab ในการรักษาผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีมะเร็งเซลล์ตับที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ [unresectable hepatocellular carcinoma (uHCC) เพียงข้อบ่งใช้เดียวเท่านั้น

Tremelimumab เป็นยากลุ่ม immune checkpoint inhibitor แบบ anti-CTLA-4 antibody และตัวยาเป็น fully human IgG2 monoclonal antibody ที่ออกฤทธิ์ต้าน cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen 4 (CTLA-4) ซึ่งเป็นตัวรับบน activated T cells โดยตัวรับดังกล่าวทำหน้าที่ควบคุม T cells แบบ negative regulator ดังนั้นเมื่อตัวยาจับกับตัวรับ CTLA-4 จะช่วยเพิ่มการทำงานของ T cell ในการกำจัดเนื้องอก (T cell-mediated killing of tumors) และช่วยลดการเจริญเติบโตของเนื้องอก (tumor growth)

ประสิทธิภาพของการใช้ tremelimumab ร่วมกับ durvalumab และยาเคมีบำบัดกลุ่ม platinum อ้างอิงจากงานวิจัยชื่อ POSEIDON ซึ่งเป็น randomized multicenter active-controlled open-label ที่ทำการศึกษาในผู้ป่วยที่เป็น metastatic NSCLC ที่ไม่เคยได้รับการรักษา metastatic NSCLC มาก่อน โดยงานวิจัยแบ่งกลุ่มการรักษาออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มที่ใช้ tremelimumab ร่วมกับ durvalumab และ ยาเคมีบำบัดกลุ่ม platinum 2) กลุ่มที่ใช้ durvalumab และยาเคมีบำบัดกลุ่ม platinum และ 3) กลุ่มที่ใช้เพียงยาเคมีบำบัดกลุ่ม platinum โดยการอนุมัติการใช้ยาดังกล่าวอ้างอิงจากผลการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มการรักษาที่ 1) และ 3) ซึ่งพบว่ากลุ่มที่ 1) มีการรอดชีวิตโดยรวม (overall survival) ที่ดีขึ้นอย่างมีในนัยสำคัญทางสถิติและทางคลินิกเมื่อเทียบกับกลุ่ม 3) (hazard ratio, 0.77) นอกจากนี้พบยังพบว่ากลุ่มที่ 1) ซึ่งได้รับยา 3 กลุ่มร่วมกันมี median overall survival, median progression-free survival, median duration of responses และอัตราการตอบสนองโดยรวมมากกว่ากลุ่มที่ 3) อีกด้วย ทั้งนี้อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อยที่สุดจากการศึกษา ได้แก่ อาการคลื่นไส้ อ่อนเพลีย ความอยากอาหารลดลง ปวดกล้ามเนื้อและกระดูก ผื่น และท้องร่วง ในขณะที่ความผิดปกติทางห้องปฏิบัติการความรุนแรงระดับ 3 หรือ 4 ได้แก่ ภาวะเม็ดเลือดขาวชนิด neutrophil ต่ำ (neutropenia) โลหิตจาง ภาวะเม็ดเลือดขาวชนิด lymphocyte ต่ำ (lymphocytopenia) ภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ (leukopenia) เอนไซม์ไลเปสสูงขึ้น ภาวะโซเดียมในเลือดต่ำ และภาวะเกล็ดเลือดต่ำ (thrombocytopenia)เอกสารอ้างอิง

1. Lori Solomon. FDA Approves Drug Combo for Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer. [Internet].2022[cited 2022 Nov 17]. Available from: https://www.drugs.com/news/fda-approves-combo-metastatic-non-small-cell-lung-cancer-109016.html.

2. FDA approves tremelimumab in combination with durvalumab and platinum-based chemotherapy for metastatic non-small cell lung cancer. [Internet]. 2022 [cited 2022 Nov 17]. Available from: https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-tremelimumab-combination-durvalumab-and-platinum-based-chemotherapy-metastatic-non.

3. Study of Durvalumab + Tremelimumab With Chemotherapy or Durvalumab With Chemotherapy or Chemotherapy Alone for Patients with Lung Cancer (POSEIDON). (POSEIDON). [Internet][cited 2022 Nov 17]. Available from: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/ study/NCT03164616.

4. IMJUDO®(tremelimumab-actl) injection, for intravenous use Initial U.S. Approval: 2022. [Internet].2022[cited 2022 Nov 19]. Available from: https://www.accessdata.fda.gov/ drugsatfda_docs/label/2022/761289s001lbl.pdf.

5. Tremelimumab. [Internet]. 2022 [cited 2022 Nov 19]. Available from: https://go.drugbank. com/drugs/DB11771.


คำค้นที่เกี่ยวข้อง:
metastatic non small cell lung cancer tremelimumab durvalumab
 
ข่าวยาล่าสุด
    ดูข่าวยาทั้งหมด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้