หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การใช้ยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ในผู้ป่วย spondyloarthritis ทำให้ระยะเวลาที่จะเกิดการตั้งครรภ์นานขึ้น

ข่าวประจำสัปดาห์ที่ 3 เดือน ธันวาคม ปี 2565 -- อ่านแล้ว 1,377 ครั้ง
 
มีคำแนะนำให้ผู้หญิงที่เป็น spondyloarthritis (SpA) ซึ่งประสงค์จะตั้งครรภ์ควรลดหรือหยุดยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (nonsteroidal anti-inflammatory drugs; NSAIDs) เนื่องจากมีข้อมูลว่าอายุและการใช้ยากลุ่ม NSAIDs ส่งผลให้ระยะเวลาที่จะเกิดการตั้งครรภ์ (time to conception) นานขึ้น โดยคำแนะนำนี้ได้จากการศึกษาเพื่อหาปัจจัยที่มีผลต่อ time to conception ในผู้หญิงที่เป็น SpA ในผู้ป่วยจำนวน 207 ราย ซึ่งพบว่าจาก 88 ราย มีการตั้งครรภ์ (clinical pregnancy) ในระหว่างการติดตาม 56 ราย (63.6%) และมีภาวะมีบุตรยากจำนวน 40 ราย (45.4%) โดยมี median time to conception ที่ 16.1 เดือน ทั้งนี้มีผู้ป่วยที่ได้รับ NSAIDs, corticosteroids, conventional synthetic disease-modifying antirheumatic drugs และ biotherapy จำนวน 23, 8, 12 และ 61 ราย ตามลำดับ การศึกษานี้ได้มีการใช้ multivariate model สำหรับวิเคราะห์ตัวแปรต่าง ๆ ได้แก่ อายุ body mass index (BMI) ความรุนแรงและระยะเวลาของโรค การสูบบุหรี่ รูปแบบของ SpA และยาที่ได้รับก่อนการตั้งครรภ์ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า time to conception ที่นานขึ้นสัมพันธ์กับอายุ (hazard ratio, 1.22; 95% CI, 1.08-1.40; P<0.001) และสัมพันธ์กับการได้รับยากลุ่ม NSAIDs (hazard ratio, 3.01; 95% CI, 2.15-3.85; P=0.01) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยกลไกอาจเกิดจากการที่ NSAIDs ยับยั้งการสร้าง prostaglandins ซึ่งมีความสำคัญในการตกไข่และการฝังตัวของตัวอ่อน ทำให้ไม่เกิดการตกไข่และเกิดการฝังตัวที่ไม่ดี

อย่างไรก็ตามผู้ป่วยที่เข้าร่วมการศึกษานี้เป็นผู้ป่วยจากโรงพยาบาลระดับตติยภูมิในฝรั่งเศสซึ่งมักมีความรุนแรงของโรคสูง ดังนั้นผลการศึกษาจึงไม่สามารถสรุปได้ว่าจะเกิดขึ้นกับหญิงวัยเจริญพันธุ์ทุกราย

เอกสารอ้างอิง: Hamroun S, Couderc M, Flipo R, Sellam J, Richez C, Dernis E, et al. Preconceptional NSAID Treatment Exposure Is Associated with a Significantly Longer Time-to-conception in Women with Spondyloarthritis: Analysis of the Prospective GR2 Cohort [abstract]. Arthritis Rheumatol. 2022; 74(suppl 9).


คำค้นที่เกี่ยวข้อง:
nonsteroidal anti-inflammatory drugs NSAIDs spondyloarthritis pregnancy
 
ข่าวยาล่าสุด
    ดูข่าวยาทั้งหมด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้