หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อควรระวังในการใช้ gabapentin เพื่อลดปวดระหว่างการผ่าตัดของผู้สูงอายุ

ข่าวประจำสัปดาห์ที่ 1 เดือน มกราคม ปี 2566 -- อ่านแล้ว 1,553 ครั้ง
 
สำหรับผู้สูงอายุการใช้ gabapentin เพื่อจัดการกับความปวดระหว่างการผ่าตัดใหญ่อาจนำไปสู่การเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในโรงพยาบาลได้ โดยปัจจุบันมีการใช้ gabapentin ในช่วงระหว่างการผ่าตัด (ปริศัลยกรรม, perioperative) ในสูตรยาระงับความปวดเพิ่มมากขึ้นเพื่อลดการใช้ opioid ในผู้ป่วยที่ต้องได้รับการผ่าตัด แต่จากผลการศึกษาจาก JAMA Internal Medicine ทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับประโยชน์ของยาในผู้ที่มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 65 ปี

โดยการศึกษาดังกล่าวเป็น retrospective cohort study ที่ได้รวบรวมข้อมูลจาก all-payer Premier Healthcare Database ซึ่งครอบคลุมข้อมูลถึง 25% ของผู้เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในในแต่ละปีของสหรัฐอเมริกา การศึกษาดังกล่าวได้รวบรวมข้อมูลของผู้ที่มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 65 ปีที่เข้ารับการผ่าตัดใหญ่ภายใน 7 วัน หลังจากเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และไม่ได้รับ gabapentin ก่อนการเข้ารับการผ่าตัด พบว่าจากผู้ป่วย 967,547 ราย มีผู้ที่ใช้ gabapentin ในช่วงระหว่างวันที่ผ่าตัดและ 2 วัน หลังผ่าตัดทั้งหมด 12.3% (119,087 ราย) จากผลการศึกษาเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ใช้ gabapentin พบว่าผู้ที่ใช้ gabapentin ในโรงพยาบาลมีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงของการเกิด delirium การใช้ยา antipsychotic ใหม่ และการเกิดโรคปอดบวมเล็กน้อย ถึงอย่างไรก็ตามไม่พบความแตกต่างของอัตราการตายในโรงพยาบาลระหว่างสองกลุ่ม โดยจากการวิเคราะห์ในผู้ป่วยกลุ่มย่อย (subgroup analysis) พบว่ากลุ่มผู้ใช้ gabapentin ที่มีจำนวนโรคร่วมสูงกว่าและมีโรคไตเรื้อรังจะมีความเสี่ยงการเกิด delirium ที่สูงกว่ากลุ่มที่มีจำนวนโรคร่วมต่ำและไม่มีโรคไตเรื้อรัง นอกจากนี้ยังพบว่าขนาดยาของ gabapentin ที่สูงขึ้นมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการเกิด delirium และโรคปอดบวม แต่ไม่สัมพันธ์กับการใช้ยา antipsychotic ใหม่และการเสียชีวิตในโรงพยาบาล

ข้อมูลจากการศึกษาทำให้ตระหนักถึงการใช้ gabapentin ในช่วงระหว่างการผ่าตัด ว่าอาจสัมพันธ์กับความเสี่ยงของการเกิด delirium ที่สูงขึ้น การใช้ยา antipsychotic ใหม่ และโรคปอดบวมในกลุ่มผู้สูงอายุหลังได้รับการผ่าตัดใหญ่ จึงควรมีการประเมินความเสี่ยงและประโยชน์อย่างดีก่อนการสั่งใช้ gabapentin สำหรับการบรรเทาอาการปวดในช่วงระหว่างการผ่าตัด

เอกสารอ้างอิง

1. Perioperative Gabapentin Linked to Harms for Older Adults. [Internet].2015[cited 2022 Nov 8]. Available from: https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2797887.

2. Park CM, Inouye SK, Marcantonio ER, et al. Perioperative Gabapentin Use and In-Hospital Adverse Clinical Events Among Older Adults After Major Surgery. JAMA Intern Med. 2022; 182(11):1117–1127.


คำค้นที่เกี่ยวข้อง:
gabapentin perioperative older adults
 
ข่าวยาล่าสุด
    ดูข่าวยาทั้งหมด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้