หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Margetuximab…anti-HER2 antibody ชนิดใหม่สำหรับรักษาโรคมะเร็งเต้านม

ข่าวประจำสัปดาห์ที่ 2 เดือน มกราคม ปี 2564 -- อ่านแล้ว 2,757 ครั้ง
 
โรคมะเร็งเต้านมมีทั้งชนิดที่พบ estrogen receptor, progesterone receptor หรือ human epidermal growth factor receptor 2 (HER2 หรือ HER2/neu) และชนิดที่ไม่พบตัวรับเหล่านี้หรือพบในปริมาณน้อยมาก (triple-negative breast cancer) ยาในกลุ่ม HER2 inhibitors มีบทบาทในการรักษาโรคมะเร็งเต้านมที่พบ HER2 ยาในกลุ่มนี้แบ่งเป็นพวก small molecules เช่น tucatinib, lapatinib, pyrotinib ซึ่งออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของ tyrosine kinase ที่ HER2 และพวก monoclonal antibodies ซึ่งออกฤทธิ์จับจำเพาะกับ HER2 เช่น trastuzumab (เป็น humanized IgG1κ monoclonal antibody), trastuzumab deruxtecan (เป็น antibody-drug conjugate ที่มี trastuzumab เชื่อมกับ deruxtecan ซึ่ง deruxtecan เป็น topoisomerase I inhibitor), pertuzumab (เป็น humanized IgG1κ monoclonal antibody เช่นเดียวกับ trastuzumab แต่จับต่างโดเมนกัน) เมื่อเร็ว ๆ นี้มี HER2 inhibitor ชนิดใหม่ออกวางจำหน่ายแล้วในบางประเทศในข้อบ่งใช้สำหรับรักษาโรคมะเร็งเต้านมในผู้ใหญ่ คือ margetuximab (ชื่ออื่น: margetuximab-cmkb การเรียกชื่อยาที่มีอักษร 4 ตัวต่อท้ายชื่อหลัก ดูข้อมูลในเรื่อง ชื่อยายุคใหม่...บอกข้อมูลเบื้องต้นได้ (ตอนที่ 2)) ยานี้เป็น chimeric IgG1κ monoclonal antibody จับจำเพาะกับ HER2 เช่นเดียวกับ trastuzumab ใช้ยาดังกล่าวร่วมกับยาเคมีบำบัดเพื่อรักษาโรคมะเร็งเต้านมที่พบ HER2 ซึ่งโรคอยู่ในระยะแพร่กระจายและได้รับการรักษาด้วยยาที่เป็น anti-HER2 มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ชนิด โดยอย่างน้อย 1 ชนิดมีข้อบ่งใช้กับโรคระยะแพร่กระจาย ยาดังกล่าวผลิตในรูปยาน้ำใสหรือออกเหลือบ ไม่มีสีหรือสีออกเหลืองจางหรือน้ำตาลจาง ขนาดบรรจุ 10 มิลลิลิตรมีตัวยา 250 มิลลิกรัม ให้ยาโดยหยดเข้าหลอดเลือดดำในขนาด 15 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ทุก 3 สัปดาห์ ครั้งแรกใช้เวลาให้ยานาน 120 นาที ส่วนครั้งต่อ ๆ ไปใช้เวลาให้ยานานไม่น้อยกว่า 30 นาที

การศึกษาทางคลินิกที่สนับสนุนประสิทธิภาพของ margetuximab ในข้อบ่งใช้ดังกล่าวข้างต้น เป็นการศึกษาแบบ randomized, multicenter, open-label trial ในผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจายจำนวน 536 คน ที่ผลจากการทดสอบทาง immunohistochemistry และ in situ hybridization มีคะแนนเป็น IHC 3+ หรือ ISH-amplified HER2+ ผู้ป่วยเหล่านี้ได้รับการรักษาด้วยยาที่เป็น anti-HER2 มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ชนิด แบ่งผู้ป่วยเป็น 2 กลุ่ม เพื่อให้ margetuximab (n=266) หรือ trastuzumab (n=270) โดยให้ยาเหล่านี้ร่วมกับยาเคมีบำบัด (capecitabine, eribulin, gemcitabine หรือ vinorelbine) ให้ margetuximab เข้าหลอดเลือดดำทุก 3 สัปดาห์ ในขนาด 15 มิลลิกรัม/กิโลกรัม โดยครั้งแรกใช้เวลาให้ยานาน 120 นาที ส่วนครั้งต่อ ๆ ไปให้ยานาน 30-120 นาที ส่วน trastuzumab ให้เข้าหลอดเลือดดำทุก 3 สัปดาห์ ในขนาดเริ่มแรก 8 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ใช้เวลาให้ยานาน 90 นาที ครั้งต่อ ๆ ไปให้ในขนาด 6 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ใช้เวลาให้ยานาน 30 นาที ทั้งสองกลุ่มให้ยาจนกระทั้งพบการดำเนินของโรค (ควบคุมโรคไม่ได้) หรือเกิดอาการพิษของยารุนแรง ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มที่ได้รับ margetuximab มีระยะเวลาที่โรคสงบนานกว่ากลุ่ม trastuzumab (median progression-free survival 5.8 เดือน เทียบกับ 4.9 เดือน, p = 0.033) ผลไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อยที่สุด (>10%) เมื่อให้ margetuximab ร่วมกับยาเคมีบำบัด ได้แก่ อ่อนล้า/อ่อนแรง คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเดิน ท้องผูก ปวดศีรษะ มีไข้ ผมร่วง ปวดท้อง ปลายประสาทอักเสบ ปวดข้อ/ปวดกล้ามเนื้อ ไอ เบื่ออาหาร หายใจลำบาก พบปฏิกิริยาจากการหยดยา (infusion-related reactions) ปวดแขนขา และพบกลุ่มอาการของความผิดปกติที่มือหรือเท้า (palmar-plantar erythrodysesthesia) เช่น อักเสบ แดง บวม ปวด

อ้างอิงจาก:

(1) Margenza (margetuximab-cmkb) injection, for intravenous use. Highlights of prescribing information. Reference ID: 4718099, revised: 12/2020. https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2020/761150s000lbl.pdf; (2) Kreutzfeldt J, Rozeboom B, Dey N, De P. The trastuzumab era: current and upcoming targeted HER2+ breast cancer therapies. Am J Cancer Res 2020;10:1045-67; (3) Kunte S, Abraham J, Montero AJ. Novel HER2-targeted therapies for HER2-positive metastatic breast cancer. Cancer 2020;126:4278-88.
 
ข่าวยาล่าสุด
    ดูข่าวยาทั้งหมด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้