หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มารู้จักเกลื้อนกันเถอะ!!!

โดย นศภ. สุพิชญา บุญมาลี เผยแพร่ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2557 -- 338,228 views
 

เกลื้อน (Pityriasis versicolor หรือ Tinea versicolor) เป็นโรคเชื้อราของผิวหนังชั้นตื้น เกิดจากเชื้อรา Malassezia furfur ซึ่งพบได้ตามผิวหนังของคนทั่วไปเชื้อราชนิดนี้พบได้บ่อยในบริเวณผิวหนังที่มีต่อมไขมันมาก เช่น หน้า ต้นคอ หน้าอก และหลัง เป็นต้น

ลักษณะของผื่นในโรคเกลื้อนจะพบเป็นวงเล็กๆ ขนาดตั้งแต่ 1 มิลลิเมตรรอบรูขุมขนจนถึงรวมกันเป็นปื้นใหญ่ อาจมีสีซีดจางกว่าผิวหนังปกติข้างเคียง (hypopigmentation) หรือมีสีเข้มกว่าสีผิวหนังปกติข้างเคียง (hyperpigmentation) ก็ได้ แต่ในคนไทยมักพบเป็นแบบมีสีซีดจาง โดยรอยโรคจะมีเศษขุยละเอียดหรือสะเก็ดของผิวหนังที่แห้งซึ่งสามารถขูดออกมาได้ ในคนที่มีผิวมันอาจไม่พบขุยหรือเศษของผิวหนังอาจพบเพียงรอยด่างตามผิวหนัง โรคนี้ไม่มีอันตรายร้ายแรงเพียงแต่ส่งผลเสียถึงเรื่องความสวยงามและก่อให้เกิดความรำคาญได้เนื่องจากอาจทำให้เกิดอาการคันเวลาเหงื่อออกและมักเป็นโรคเรื้อรังแม้ว่าจะรักษาหายแล้วแต่สามารถกลับมาเป็นซ้ำได้

คนทั่วไปมักสับสนระหว่างกลากกับเกลื้อนแต่ลักษณะของทั้งสองโรคนี้ต่างกัน วิธีสังเกตอย่างง่าย คือ กลากจะมีลักษณะเป็นผื่นสีแดง มีขอบเขตชัดเจน มีรูปร่างเป็นวงกลมหรือวงแหวน ขอบภายนอกมักมีสีเข้มกว่าผิวหนังด้านใน ถ้าลุกลามขยายออกมากขึ้นจะเห็นผื่นรูปวงแหวนมีขอบเขตชัดเจนยิ่งขึ้น อาจจะพบขุย สะเก็ดลอกบาง ๆ ที่ขอบวงแหวนได้ด้วย

ปัจจัยที่ส่งเสริมการเกิดเกลื้อน

 • ช่วงอายุ ช่วงวัยรุ่นจะพบได้บ่อยเพราะเป็นวัยที่ต่อมไขมันทำงานมากและมีการเปลี่ยนแปลงระดับฮอร์โมนในร่างกาย
 • พันธุกรรม เช่น คนมีอัตราการหลุดลอกออกของผิวหนังช้ากว่าปกติหรือคนที่มีผิวมันจะมีโอกาสเป็นเกลื้อนได้มากกว่าคนทั่วไป
 • ผู้ที่ปฏิบัติงานในสถานที่ร้อนอบอ้าว มีเหงื่อออกมาก
 • สภาวะทุพโภชนาการ การขาดอาหารทำให้กลไกด้านภูมิคุ้มกันไม่สมบูรณ์
 • ภาวะอื่นๆ เช่น ภาวะเครียด,การใช้ยาต้านแบคทีเรียชนิดกว้างเป็นเวลานาน,

คนที่ติดเชื้อ HIV เป็นต้น

วิธีการป้องกันการเป็นเกลื้อนและการรักษา

 1. รักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล แม้ว่าเกลื้อนจะไม่ติดต่อแต่การรักษาความสะอาดก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน ดังนั้น ควรอาบน้ำ ชำระร่างกายให้สะอาดอยู่เสมอ อย่าปล่อยให้เหงื่อไคลหมักหมม ส่วนเสื้อผ้า ผ้าเช็ดตัว ควรจะซักและนำออกผึ่งแดดให้แห้งก่อนนำมาใช้อีกครั้ง
 2. การใช้ยารักษา
  2.1 ยาทาภายนอก ได้แก่
 • Selenium sulfide ใช้ฟอกตัว ทิ้งไว้ประมาณ 15-30 นาทีแล้วล้างออก โดยให้ใช้เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ระวังอาจเกิดอาการแสบหรือผิวหนังลอกหากทิ้งไว้นานเกินไป ส่วนการป้องกันการเกิดโรคซ้ำให้ใช้ยาเดือนละ 1 ครั้งหรือใช้ zinc pyrithione
 • Ketolytic agent เช่น Whitfield’s ointment, prooylene glycol in water 40-50% โดยการทำให้ผิวหนังชั้นนอกที่มีเชื้อราหลุดไป
 • Mild fungicide เช่น sodium thiosulfate 20-30%, precipitation sulfur ointment 3-6%
 • ยาทาที่มี imidazole derivatives ผสมในรูปแบบต่างๆ เช่น bifonazole, clotrimazole, econazole, miconazole, terbinafine, sertaconazole ใช้ทาบริเวณใบหน้าหรือข้อพับต่างๆ

2.2 ยาฆ่าเชื้อราชนิดรับประทาน จะใช้เฉพาะในรายที่เป็นมาก และควรใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร

 • Ketoconazole เป็นยารับประทานชนิดหลัก ใช้ในรายที่เป็นมากและบริเวณกว้าง การรักษาให้ขนาด 200 มิลลิกรัมต่อวัน เป็นเวลานาน 10-14 วัน หรือในรายที่เป็นไม่มากให้ขนาด 400 มิลลิกรัม วันเดียว จำนวน 2 ครั้งห่างกัน 1 สัปดาห์ ส่วนการป้องกันการเกิดโรคซ้ำให้ขนาด 200 มิลลิกรัมต่อวัน เป็นเวลา 3 วันติดกันเดือนละ 1 ครั้ง หรือขนาด 400 มิลลิกรัม เดือนละ 1 ครั้ง
 • Itraconazole การรักษาให้ขนาด 200 มิลลิกรัมต่อวัน เป็นเวลา 7 วัน ส่วนการป้องกันการเกิดโรคซ้ำให้ขนาด 400 มิลลิกรัมต่อวัน เดือนละ 1 ครั้ง

เอกสารอ้างอิง

 1. Kelly BP. Superficial Fungal Infections.Pediatrics in Review. 2012; 33 : e35-e36.
 2. ปรียา กุลละวณิชย์, ประวิตร พิศาลบุตร. ตำราโรคผิวหนังในเวชปฏิบัติปัจจุบัน Dermatology 2010.พิมพ์ครั้งที่ 1.กรุงเทพมหานคร: โฮลิสติก พับลิชชิ่ง; 2548.

คำค้นที่เกี่ยวข้อง:
เกลื้อน tinea versicolor ผื่นโรคเกลื้อน การรักษาเกลื้อน
 
ข่าวยาล่าสุด
    ดูข่าวยาทั้งหมด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้