หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สารคลังข้อมูลยาฉบับที่ 85

สารคลังข้อมูลยา ปีที่ 22(3) ก.ค.-ก.ย. 2563 (ฉบับตีพิมพ์)

บทความพิเศษ
  • ผลข้างเคียงของยาต้าน COVID-19 : การจัดการและการป้องกัน
การศึกษาต่อเนื่อง
  • ข้อมูลปัจจุบันของยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดรับประทานที่ออกฤทธิ์โดยตรง
    รหัส 1002-1-000-015-10-2563 จำนวน 3.0 หน่วยกิตฯ วันที่หมดอายุ 15/10/2564 - ทำแบบทดสอบ
  • เรื่องน่ารู้ของ HLA กับประโยชน์ทางการแพทย์และเภสัชกรรม
    รหัส 1002-1-000-016-10-2563 จำนวน 2.5 หน่วยกิตฯ วันที่หมดอายุ 18/10/2564 - ทำแบบทดสอบ
 
ข่าวยาล่าสุด
    ดูข่าวยาทั้งหมด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020