หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Drug Information Center
A+   A-    TOP

สารคลังข้อมูลยา


สารคลังข้อมูลยาฉบับที่ 85

สารคลังข้อมูลยา ปีที่ 22(3) ก.ค.-ก.ย. 2563 ฉบับที่ 85

บทความพิเศษ
  • ผลข้างเคียงของยาต้าน COVID-19 : การจัดการและการป้องกัน
การศึกษาต่อเนื่อง
  • ข้อมูลปัจจุบันของยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดรับประทานที่ออกฤทธิ์โดยตรง
  • เรื่องน่ารู้ของ HLA กับประโยชน์ทางการแพทย์และเภสัชกรรม

Back IssueDIC QRCODE
©2013 www.pharmacy.mahidol.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล