หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สารคลังข้อมูลยาฉบับที่ 84

สารคลังข้อมูลยา ปีที่ 22(2) เม.ย.-มิ.ย. 2563 (ฉบับตีพิมพ์)

บทความพิเศษ
  • อันตรกิริยาที่สำคัญของยารักษา COVID-19
การศึกษาต่อเนื่อง
  • การใช้ยาที่ปิดกั้นการส่งสัญญาณของอินเตอร์ลิวคิน 6 ในการรักษา COVID-19
    รหัส 1002-1-000-011-09-2563 จำนวน 3.5 หน่วยกิตฯ วันที่หมดอายุ 24/9/2564 - ทำแบบทดสอบ
  • วัคซีน: ความหวังใหม่ในการป้องกันและรักษา COVID-19
    รหัส 1002-1-000-012-09-2563 จำนวน 2.5 หน่วยกิตฯ วันที่หมดอายุ 29/9/2564 - ทำแบบทดสอบ
 
ข่าวยาล่าสุด
    ดูข่าวยาทั้งหมด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020