หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Drug Information Center
A+   A-    TOP

สารคลังข้อมูลยา


สารคลังข้อมูลยาฉบับที่ 84

สารคลังข้อมูลยา ปีที่ 22(2) เม.ย.-มิ.ย. 2563 ฉบับที่ 84

บทความพิเศษ
  • อันตรกิริยาที่สำคัญของยารักษา COVID-19
การศึกษาต่อเนื่อง
  • การใช้ยาที่ปิดกั้นการส่งสัญญาณของอินเตอร์ลิวคิน 6 ในการรักษา COVID-19
  • วัคซีน: ความหวังใหม่ในการป้องกันและรักษา COVID-19

Back IssueDIC QRCODE
©2013 www.pharmacy.mahidol.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล