หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สารคลังข้อมูลยาฉบับที่ 86

สารคลังข้อมูลยา ปีที่ 22(4) ต.ค.-ธ.ค. 2563 (ฉบับตีพิมพ์)

บทความพิเศษ
  • ยาขยายหลอดลมชนิดออกฤทธิ์ยาวรุ่นใหม่ สำหรับโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง
การศึกษาต่อเนื่อง
  • ยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดรับประทานที่ออกฤทธิ์โดยตรง: การศึกษาทางคลินิกที่สำคัญและแนวทางการใช้ยาในปัจจุบัน
    รหัส 1002-1-000-018-12-2563 จำนวน 3.0 หน่วยกิตฯ วันที่หมดอายุ 30/11/2564 - ทำแบบทดสอบ
  • ตำแหน่งการออกฤทธิ์และเภสัชวิทยาของยารักษาโรคไวรัสโคโรนา 2019 Drug targets and pharmacology for treatment of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
    รหัส 1002-1-000-019-12-2563 จำนวน 3.0 หน่วยกิตฯ วันที่หมดอายุ 3/12/2564 - ทำแบบทดสอบ
 
ข่าวยาล่าสุด
    ดูข่าวยาทั้งหมด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020