หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Drug Information Center
A+   A-    TOP

สารคลังข้อมูลยา


สารคลังข้อมูลยาฉบับที่ 83

สารคลังข้อมูลยา ปีที่ 22(1) ม.ค.-มี.ค. 2563 ฉบับที่ 83

บทความพิเศษ
  • การหักแบ่งยาเม็ด (Tablet splitting): ทฤษฎีพื้นฐานและข้อพิจารณาสำหรับยารักษา COVID-19
การศึกษาต่อเนื่อง
  • Overview of Novel Coronavirus for Pharmacists
  • การปรับขนาดยาเพื่อใช้สำหรับการรักษา COVID-19 ในผู้ป่วยกลุ่มต่างๆ สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข

Back IssueDIC QRCODE
©2013 www.pharmacy.mahidol.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล