หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Drug Information Center
A+   A-    TOP

สารคลังข้อมูลยา


สารคลังข้อมูลยาฉบับที่ 82

สารคลังข้อมูลยา ปีที่ 21(4) ต.ค.-ธ.ค. 2562 ฉบับที่ 82

บทความพิเศษ
  • แนวทางการบริโภคอาหารเพื่อการลดน้ำหนัก
  • ไบโอแอคทีฟเปปไทด์จากโปรตีนในอาหาร (Food protein-derived bioactive peptides)
การศึกษาต่อเนื่อง
  • เภสัชวิทยาและบทบาทของยาต้านฮิสตามีนในโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้
  • บทบาทของระบบทางเดินหายใจที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการรักษาด้วยยา

Back IssueDIC QRCODE
©2013 www.pharmacy.mahidol.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล