หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สารคลังข้อมูลยาฉบับที่ 82

สารคลังข้อมูลยา ปีที่ 21(4) ต.ค.-ธ.ค. 2562 (ฉบับตีพิมพ์)

บทความพิเศษ
  • แนวทางการบริโภคอาหารเพื่อการลดน้ำหนัก
  • ไบโอแอคทีฟเปปไทด์จากโปรตีนในอาหาร (Food protein-derived bioactive peptides)
การศึกษาต่อเนื่อง
  • เภสัชวิทยาและบทบาทของยาต้านฮิสตามีนในโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้
    รหัส 1002-1-000-003-02-2563 จำนวน 3.0 หน่วยกิตฯ วันที่หมดอายุ 23/2/2564
  • บทบาทของระบบทางเดินหายใจที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการรักษาด้วยยา
    รหัส 1002-1-000-004-03-2563 จำนวน 3.0 หน่วยกิตฯ วันที่หมดอายุ 27/2/2564
 
ข่าวยาล่าสุด
    ดูข่าวยาทั้งหมด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020