หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Drug Information Center
A+   A-    TOP

สารคลังข้อมูลยา


สารคลังข้อมูลยาฉบับที่ 81

สารคลังข้อมูลยา ปีที่ 21(3) ก.ค.-ก.ย. 2562 ฉบับที่ 81

บทความพิเศษ
  • โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเนื่องจากแอสไพริน และแนวทางการรักษาในปัจจุบัน (Aspirin-exacerbated respiratory disease and current treatments)
การศึกษาต่อเนื่อง
  • Denosumab ทางเลือกใหม่ของการรักษาโรคกระดูกพรุน
  • บทบาทของ PD-1 และ PD-L1 inhibitors ในการรักษาโรคมะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็ก

Back IssueDIC QRCODE
©2013 www.pharmacy.mahidol.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล