หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สารคลังข้อมูลยาฉบับที่ 81

สารคลังข้อมูลยา ปีที่ 21(3) ก.ค.-ก.ย. 2562 (ฉบับตีพิมพ์)

บทความพิเศษ
  • โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเนื่องจากแอสไพริน และแนวทางการรักษาในปัจจุบัน (Aspirin-exacerbated respiratory disease and current treatments)
การศึกษาต่อเนื่อง
  • Denosumab ทางเลือกใหม่ของการรักษาโรคกระดูกพรุน
    รหัส 1002-1-000-017-10-2562 จำนวน 3.0 หน่วยกิตฯ วันที่หมดอายุ 24/10/2563
  • บทบาทของ PD-1 และ PD-L1 inhibitors ในการรักษาโรคมะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็ก
    รหัส 1002-1-000-018-10-2562 จำนวน 3.5 หน่วยกิตฯ วันที่หมดอายุ 27/10/2563
 
ข่าวยาล่าสุด
    ดูข่าวยาทั้งหมด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020