หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Drug Information Center
A+   A-    TOP

สารคลังข้อมูลยา


สารคลังข้อมูลยาฉบับที่ 79

สารคลังข้อมูลยา ปีที่ 21(1) ม.ค.-มี.ค. 2562 ฉบับที่ 79

บทความพิเศษ
  • ยาจากสมุนไพร : ทางเลือกสำหรับการพัฒนายาใหม่
  • สมุนไพรกับอาการผมร่วง
การศึกษาต่อเนื่อง
  • การใช้ยาในเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
  • ยากลุ่ม anti-interleukin-5 สำหรับโรคหืดชนิด eosinophilic asthma: สรุปผลประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากการศึกษาทางคลินิก

Back IssueDIC QRCODE
©2013 www.pharmacy.mahidol.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล