หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สารคลังข้อมูลยาฉบับที่ 79

สารคลังข้อมูลยา ปีที่ 21(1) ม.ค.-มี.ค. 2562 (ฉบับตีพิมพ์)

บทความพิเศษ
  • ยาจากสมุนไพร : ทางเลือกสำหรับการพัฒนายาใหม่
  • สมุนไพรกับอาการผมร่วง
การศึกษาต่อเนื่อง
  • การใช้ยาในเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
    รหัส 1002-1-000-009-06-2562 จำนวน 3.5 หน่วยกิตฯ วันที่หมดอายุ 24/6/2563
  • ยากลุ่ม anti-interleukin-5 สำหรับโรคหืดชนิด eosinophilic asthma: สรุปผลประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากการศึกษาทางคลินิก
    รหัส 1002-1-000-010-07-2562 จำนวน 3.5 หน่วยกิตฯ วันที่หมดอายุ 3/7/2563
 
ข่าวยาล่าสุด
    ดูข่าวยาทั้งหมด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020