หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Drug Information Center
A+   A-    TOP

สารคลังข้อมูลยา


สารคลังข้อมูลยาฉบับที่ 78

สารคลังข้อมูลยา ปีที่ 20(4) ต.ค.-ธ.ค. 2561 ฉบับที่ 78

บทความพิเศษ
  • ปฏิกิริยาระหว่างยาของสารสกัดกัญชา: อันตรายที่คาดไม่ถึง
การศึกษาต่อเนื่อง
  • Thiamine Alcohol and Wernicke-Korsakoff Syndrome
  • Management of Delirium

Back IssueDIC QRCODE
©2013 www.pharmacy.mahidol.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล