หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Drug Information Center
A+   A-    TOP

สารคลังข้อมูลยา


สารคลังข้อมูลยาฉบับที่ 77

สารคลังข้อมูลยา ปีที่ 20(3) ก.ค.-ก.ย. 2561 ฉบับที่ 77

บทความพิเศษ
  • เภสัชวิทยาของยารักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
  • อาหารทางการแพทย์ (Medical foods)
การศึกษาต่อเนื่อง
  • ยายับยั้งการหลั่งกรดกลุ่ม proton pump inhibitors: เภสัชวิทยาและบทบาททางคลินิก
  • Proton pump inhibitors กับการดูดซึมแร่ธาตุและวิตามิน

Back IssueDIC QRCODE
©2013 www.pharmacy.mahidol.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล