ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ITB Inbound Exchange Program for February - June Semester 2024

Institut Teknologi Bandung เปิดรับสมัครโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ITB Inbound Exchange Program for February - June Semester 2024 ณ Institut Teknologi Bandung สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อสัมผัสกับประสบการณ์การเรียนรู้ในต่างแดน ซึ่งหลักสูตรต่าง ๆ ได้รับการออกแบบมาเพื่อเน้นถึงเอกลักษณ์ท้องถิ่นของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยโครงการนี้มีให้เลือกถึง 15 คณะวิชา ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา โดยโครงการแลกเปลี่ยนนี้ จะจัดขึ้นในระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2567 ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2566 คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา (Bachelor Degree and Master Degree) 2. มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามที่กำหนด (IELTS 5.5) ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของ ITB ได้ที่ : http://bit.ly/ITBInbound และสามารถดูรายละเอียดหลักสูตรที่น่าสนใจ ของแต่ละคณะได้ที่ : http://bit.ly/ITBInboundCourses
มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 293 ครั้ง


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


Public Knowledge ArticlesView all articles

Faculty of Pharmacy, Mahidol University.

447 Sri-Ayuthaya Road, Rajathevi, Bangkok 10400, THAILAND
Designed & Developed by Department of Information Technology, Faculty of Pharmacy, Mahidol University.
Copyright © 2013-2020
 

We use Cookies

This site uses cookies to personalise your experience and analyse site traffic. By Clicking ACCEPT or continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.