หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลูกค้ามาปรึกษาเกี่ยวกับ antibiotic after sex อยากทราบเกี่ยงกับคำแนะนำ Doxy-PEP doxycycline 200mg single dose หลังเพศสัมพันธ์ใน72ชม.สามารถให้ในคนมีเพศสัมพันธ์ที่ความเสี่ยงทุกรายหรือไม่ หรือมีคำแนะนำว่าให้ในกลุ่มใดหรือไม่

ถามโดย Sp เผยแพร่ตั้งแต่ 28/01/2024-09:23:27 -- 1,164 views
 

คำตอบ

Doxycycline Post-Exposure Prophylaxis (Doxy-PEP) คือการให้ doxycycline เพื่อป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียภายหลังมีเพศสัมพันธ์ จากการสืบค้นแนวทางการใช้ Doxy-PEP ของ New York State Department of Health AIDS Institute แนะนำให้ใช้ในผู้ชาย (cisgender man) หรือผู้หญิงข้ามเพศ (transgender woman) ที่ 1) มีเพศสัมพันธ์แบบไม่ใส่ถุงยางอนามัยกับเพศชาย และ 2) เคยติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ภายในหนึ่งปีที่ผ่านมาและยังคงมีความเสี่ยงคงอยู่ในปัจจุบัน โดยไม่คำนึงถึงการใช้ยาป้องกันก่อนติดเชื้อ HIV (Pre-Exposure Prophylaxis, PrEP) หรือได้รับการรักษาการติดเชื้อ HIV แต่อย่างไรก็ตามการเริ่มใช้ยาควรให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วมกัน โดยข้อมูล จากการศึกษา IPERGAY trial ในกลุ่มเพศชายหรือผู้หญิงข้ามเพศที่มีเพศสัมพันธ์กับเพศชาย เปรียบเทียบ Doxy-PEP 200 mg ครั้งเดียว ภายใน 24-72 ชั่วโมงกับการไม่ได้รับ พบการติดเชื้อ chlamydia และ syphilis ลดลงประมาณร้อยละ 70 ในกลุ่มที่ได้รับ Doxy-PEP ทั้งนี้ไม่แนะนำให้ใช้สูตรยานี้ในเพศหญิง (cisgender woman)เนื่องจากการศึกษาที่ประเทศเคนยา ใน cisgender woman อายุ 18-30 ปี พบว่า Doxy-PEP ไม่มีประสิทธิภาพในการป้องการติดเชื้อแบคทีเรียจากการมีเพศสัมพันธ์ สำหรับ ขนาดยาที่แนะนำ้คือ doxycycline 200 mg รับประทานเพียงครั้งเดียวภายใน 24-72 ชั่วโมงภายหลังการมีเพศสัมพันธ์ หลีกเลี่ยงการรับประทานร่วมกับนม ผลิตภัณฑ์จากนม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีแคลเซียม เหล็ก สังกะสี แมกนีเซียม อย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนและหลังรับประทานยา

Reference:
DiMarco DE, Urban MA, Fine SM, Vail RM, McGowan JP, Merrick ST, et al. Doxycycline post-exposure prophylaxis to prevent bacterial sexually transmitted infections. Johns Hopkins University; 2023.

Keywords:
Doxy-PEP, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ระบบสืบพันธุ์

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้