หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ชายที่ทาน acnotin A อยู่ ถ้าอยากมีบุตร ต้องหยุด ยานานเท่าไหร่ครับ

ถามโดย มอส เผยแพร่ตั้งแต่ 16/07/2023-12:27:40 -- 2,899 views
 

คำตอบ

Acnotin A หรือ isotretinoin เป็นยาสำหรับรักษาสิวที่มีอาการรุนแรง โดยออกฤทธิ์กดการทำงานของต่อมไขมัน ทำให้ผลิตสารที่เป็นไขมัน (sebum) ลดลง ลดปริมาณเชื้อแบคทีเรีย Propionibacterium acnes (P. acnes) ลดการอักเสบของสิว และยับยั้งการสร้างคอมีโดน (comedone) โดยผลข้างเคียงและข้อห้ามใช้ที่สำคัญของยา isotretinoin คือ ยามีผลทำให้เด็กทารกในครรภ์พิการแต่กำเนิด ดังนั้นในเพศหญิง ผู้ที่ได้รับยา isotretinoin จะต้องคุมกำเนิดก่อนรับประทานยาอย่างน้อย 3 เดือน และคุมกำเนิดตลอดระยะเวลาที่ใช้ยาตัวนี้ในการรักษา และต้องหยุดยาล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน ถึง 1 ปี ก่อน จึงจะตั้งครรภ์ได้อย่างปลอดภัย ในส่วนของเพศชาย จากการสืบค้นข้อมูล ไม่พบรายงานเกี่ยวกับการสะสมยา isotretinoin ในอสุจิ แต่มีข้อมูลว่าเพศชายสามารถใช้ isotretinoin ได้โดยไม่ส่งผลเสียต่ออสุจิ อีกทั้งมีการศึกษาในมนุษย์พบว่าการใช้ isotretinoin ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงระดับฮอร์โมน testosterone แล้วยังเพิ่มจำนวนอสุจิอย่างมีนัยสำคัญ

Reference:
1. ยารักษาสิว isotretinoin อันตรายที่ไม่ควรมองข้าม. บทความเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน. คณะเภสัชศาสตร์. มหาวิทยาลัยมหิดล [internet]. 2013 [cited 29/08/2023]. Available from: https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/13/ยารักษาสิว-isotretinoin-อันตรายที่ไม่ควรมองข้าม/
2. Pregnancy, breastfeeding and fertility while taking isotretinoin capsules. National Health Service [internet]. 2022 [cited 29/08/2023]. Available from: https://www.nhs.uk/medicines/isotretinoin-capsules/pregnancy-breastfeeding-and-fertility-while-taking-isotretinoin-capsules/
3. Draghici CC, Miulescu RG, Petca RC, Petca A, Dumitrașcu MC, Șandru F. Teratogenic effect of isotretinoin in both fertile females and males (Review). Exp Ther Med. 2021 May;21(5):534.
4. Çinar L, Kartal D, Ergin C, Aksoy H, Karadag MA, Aydin T, et al. The effect of systemic isotretinoin on male fertility. Cutan Ocul Toxicol. 2016 Dec;35(4):296-9.
5. Amory JK, Ostrowski KA, Gannon JR, Berkseth K, Stevison F, Isoherranen N, et al. Isotretinoin administration improves sperm production in men with infertility from oligoasthenozoospermia: a pilot study. Andrology. 2017 Nov;5(6):1115-1123.

Keywords:
Acnotin-A, isotretinoin

ระบบสืบพันธุ์

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้