หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ตนเองรับประทานยา allopurinol เพื่อควบคุมระดับ uric acid ที่สูงอยู่ จึงขอสอบถามว่าทำไมถึงมีคำแนะนำให้กินน้ำเยอะๆ ระหว่างกินยานี้เพื่อป้องกันการเกิดนิ่วในไต เพราะเข้าใจว่ายา allopurinol ยับยั้งการสร้าง uric acid น่าจะลดโอกาสเกิดนิ่วในไตด้วยซ้ำ แต่ทำไมถึงแนะนำให้กินน้ำเยอะๆ หรือเพราะว่ายา allopurinol มีผลทำให้เกิดนิ่วในไต หรือเกิดปัญหาอะไรต่อไตไหมครับ ถึงจำเป็นต้องกินน้ำเยอะระหว่างใช้ยานี้

ถามโดย นา เผยแพร่ตั้งแต่ 01/09/2023-09:19:58 -- 1,459 views
 

คำตอบ

โรคเกาต์ คือ โรคข้ออักเสบที่เกิดจากการสะสมผลึกยูริกภายในข้อ ยาลดระดับกรดยูริกที่มักใช้ในการควบคุมระดับกรดยูริกในร่างกาย คือ allopurinol โดยยาจะออกฤทธิ์ยับยั้งการสังเคราะห์กรดยูริกทั้งในเลือดและในปัสสาวะ และลดโอกาสในการเกิดนิ่วของกรดยูริกในทางเดินปัสสาวะด้วย ซึ่งคำแนะนำเกี่ยวกับการดื่มน้ำประมาณ 2-3 ลิตรต่อวัน เป็นคำแนะนำโดยทั่วไปในผู้ป่วยที่มีภาวะกรดยูริกในเลือดสูง เพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำ และเพื่อให้มีการปัสสาวะอย่างเพียงพอต่อการขับกรดยูริกที่เกินออกจากร่างกายได้ และไม่ตกตะกอนสะสมจนเกิดเป็นนิ่วบริเวณไต แต่ไม่ได้เป็นคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับการรับประทาน allopurinol โดยตรง อย่างไรก็ตามคำแนะนำการดื่มน้ำดังกล่าว ต้องระวังในผู้ป่วยที่ต้องจำกัดน้ำ เช่น ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง น้ำท่วมปอด หรือหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง ที่แพทย์อาจระบุปริมาณน้ำที่ดื่มได้แตกต่างไปจากคำแนะนำโดยทั่วไป

Reference:
1. FitzGerald JD, Dalbeth N, Mikuls T, Brignardello-Petersen R, Guyatt G, Abeles AM, et al. 2020 American College of Rheumatology Guideline for the Management of Gout. Arthritis Care Res (Hoboken). 2020 Jun;72(6):744-760.
2. Gout. Arthritis. Center for Disease Control and Prevention [internet]. 2023 [cited 03/09/2023]. Available from: https://www.cdc.gov/arthritis/types/gout.html
3. Koike R, Kawakami Y, Kondo R, Onishi M, Akiyama M, Asai T, et al. Effect of Dietary Counseling on Patients with Asymptomatic Hyperuricemia. J Med Invest. 2023;70(1.2):34-40.
4. HLA-B*58:01 (for Allopurinol). คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ. ภาควิชาทางคลินิก. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. มหาวิทยาลัยมหิดล [internet]. n.d. [cited 04/09/2023]. Available from: https://www.si.mahidol.ac.th/th/manual/Document/a10/HLA-B%2058%2001%20(for%20Allopurinol).htm
5. Drinks advice for gout patients. Chinese center for disease control and prevention [internet]. 2022 [cited 04/09/2023]. Available from: https://en.chinacdc.cn/in_focus/202206/t20220620_259737.html
6. Allopurinol. Merative Micromedex® [internet]. 2023 [cited 04/09/2023]. Available from: https://www.micromedexsolutions.com/home/dispatch

Keywords:
โรคเกาต์, allopurinol, นิ่วในไต

ทางเดินปัสสาวะ

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้