หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ยารูปแบบ effervescent tablet สามารถละลายแล้วดื่มพร้อมๆกับกลืนยาอื่นไปด้วยได้หรือไม่ (คือไม่กินกับน้ำเปล่า)

ถามโดย ผู้ปฏิบัติงาน เผยแพร่ตั้งแต่ 22/07/2023-16:32:30 -- 642 views
 

คำตอบ

การดื่มน้ำหรือเครื่องดื่มที่เป็นของเหลวต่าง ๆ เป็นตัวช่วยในการส่งผ่านยาจากช่องปากลงสู่ทางเดินอาหารดังนั้นโดยส่วนใหญ่จึงสามารถกลืนยาอื่นพร้อมกับยาเม็ดฟองฟู่ที่ละลายในน้ำจนหมดทั้งเม็ดแล้วได้ อย่างไรก็ตามยาบางชนิดจำเป็นต้องดื่มน้ำตามในปริมาณมากหรือตามปริมาณที่แนะนำ ซึ่งปริมาณน้ำที่ใช้ในการละลายเม็ดฟองฟู่อาจไม่เพียงพอ เช่น ยาประเภทซัลฟา ยาต้านไวรัสบางชนิด เนื่องจากยาสามารถตกตะกอนในไตได้ง่าย [1] จึงควรดื่มน้ำตามเยอะ ๆ เพื่อช่วยเพิ่มการขับยาออกจากร่างกาย นอกจากนี้ยาบางชนิดอาจต้องรับประทานตอนท้องว่าง เนื่องจากความเป็นกรดหรือส่วนประกอบในยาเม็ดฟองฟู่ อาจมีผลต่อการดูดซึมยาหรือเกิด drug interaction ก็ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานพร้อมกัน เช่น ยากลุ่ม bisphosphonate ชนิดรับประทาน หรือยากลุ่ม fluoroquinolone กับยาเม็ดฟองฟู่ที่มีส่วนประกอบของแคลเซียมหรือ zinc [2] ดังนั้นหากจะแนะนำให้กลืนยาไปพร้อมกับยาเม็ดฟองฟู่ที่ละลายแล้ว เภสัชกรควรตรวจสอบปริมาตรน้ำที่เหมาะสมและปฏิกิริยาระหว่างยาที่กินร่วมกันเสมอ

Reference:
1. ชัยวรรณี เกาสายพันธ์. ยาหรือ.....ระวังนะ! (ตอนที่ 1) [online]. 2017 [Accessed on 12 August 2023]. Available from: https://www.si.mahidol.ac.th/Th/healthdetail.asp?aid=816
2. Walden DM, Khotimchenko M, Hou H, Chakravarty K, Varshney J. Effects of Magnesium, Calcium, and Aluminum Chelation on Fluoroquinolone Absorption Rate and Bioavailability: A Computational Study. Pharmaceutics. 2021;13(5):594. Published 2021 Apr 21. doi:10.3390/pharmaceutics13050594

Keywords:
ยาเม็ดฟู่, effervescent tablet

อื่นๆ

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้