หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Creantineกับกลูโคส มีผลดีผลเสียอย่ไรบ้างครับ.จุดประสงค์ของผมคือการเพิ่มกำลังให้กับร่างกายในการออกกำลังกายให้อึดให้ทนให้ออกได้นานมากขึ้น.ของคุณล่วงหน้าครับ

ถามโดย Noway เผยแพร่ตั้งแต่ 05/07/2023-19:51:04 -- 10,584 views
 

คำตอบ

Creatine อาจช่วยให้ออกกำลังกายได้นานขึ้น เนื่องจากมีการศึกษา [1] พบว่าการใช้ creatine ช่วยเพิ่มการเก็บพลังงานภายในเซลล์ ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและลดอาการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย ทั้งนี้อาจเกิดอาการข้างเคียง เช่น น้ำหนักขึ้น ท้องเสีย คลื่นไส้ ส่วน carbohydrate ซึ่งรวมถึง glucose เป็นแหล่งพลังงานของร่างกาย จึงอาจช่วยให้ออกกำลังกายได้นานขึ้น [2] แต่อาจเกิดอาการข้างเคียง เช่น คลื่นไส้ เสียดท้อง เรอ อย่างไรก็ตามขนาดการรับประทานสารทั้งสองชนิดอาจมีความจำเพาะกับความต้องการ รูปแบบหรือความหนักของการออกกำลังกาย ดังนั้นจึงควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เช่น เทรนเนอร์ที่ได้รับการรับรองหรือผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อความเหมาะสมและปลอดภัยในการรับประทานสารทั้งสองประเภท ควบคู่ไปกับการพิจารณาถึงประโยชน์ที่จะได้รับและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

Reference:
1. Wax B, Kerksick CM, Jagim AR, Mayo JJ, Lyons BC, Kreider RB. Creatine for Exercise and Sports Performance, with Recovery Considerations for Healthy Populations. Nutrients. 2021;13(6):1915.
2. Jeukendrup A. Carbohydrate supplementation during exercise: does it help? How much is too much? [internet]. 2007 [cited 12 July 2023]. Available from: https://www.gssiweb.org/sports-science-exchange/article/sse-106-carbohydrate-supplementation-during-exercise-does-it-help-how-much-is-too-much-#articleTopic_4

Keywords:
creatine, glucose, ออกกำลังกาย

วิตามินและอาหารเสริม

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้