หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Nebilet 5 mg พอจะหาตัวเทียบเคียงแทนได้ไหมคะ ถ้ารพ.ที่มี มีแค่ prenolol metoprolol carvedilol ถ้าแทนได้เป็นตัวใด ขอทราบขนาดที่ทานด้วยค่ะ

ถามโดย อรุโณทัย เผยแพร่ตั้งแต่ 03/07/2023-11:16:29 -- 1,465 views
 

คำตอบ

Nebilet 5 mg มีตัวยา nebivolol 5 mg เป็นยาในกลุ่ม beta-blockers เช่นเดียวกันกับยา 3 ตัวที่กล่าวมา แต่เมื่อพิจารณาตามกลไกการออกฤทธิ์จะพบว่ามีความแตกต่างกัน คือ cardio-selective beta-1-blockers ได้แก่ nebivolol, atenolol (prenolol), metoprolol โดยมีกลไกคือ ยาจะจับกับตัวรับ beta-1 อย่างจำเพาะที่บริเวณหัวใจ ออกฤทธิ์ยับยั้ง epinephrine and norepinephrine ทำให้ลดอัตราการเต้นของหัวใจ และการบีบตัวของหัวใจได้ และส่งผลให้ความดันเลือดลดลง ส่วน non-selective beta-blocker คือ carvedilol จะยับยั้งตัวรับ beta-1 แบบไม่จำเพาะ ทำให้ลดอัตราการเต้นของหัวใจ และจับกับ alpha-1 adrenergic receptors มีผลช่วยความดันเลือดลดลงได้ ดังนั้นจากกลไกการออกฤทธิ์ การพิจารณาขนาดยาที่เทียบเคียงจึงไม่สามารถทำได้โดยตรง แต่อาจพิจารณาการรักษาตามข้อบ่งใช้ ความรุนแรงของโรค ประวัติการปรับยา nebivolol และเป้าหมายของการรักษาร่วมด้วย เนื่องจาก nebivolol 5mg วันละครั้ง เป็นขนาดยาเริ่มต้นสำหรับโรคความดันโลหิตสูง จึงยกตัวอย่างขนาดยาเริ่มต้นสำหรับความดันโลหิตสูงของ beta blocker อื่นที่อาจใช้เทียบเคียงกันได้ไว้ดังตารางด้านล่าง อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเบื้องต้นเฉพาะโรคความดันโลหิตสูงเท่านั้นและผลต่อการเทียบขนาดยาอาจไม่เป็นดังตารางเสมอไป ซึ่งแนวทางในการพิจารณาเทียบเคียงขนาดยาอาจแตกต่างกับกรณีของ arrhythmia, myocardial infarction หรือ heart failure ดังนั้นจึงควรปรึกษาร่วมกับแพทย์ก่อนปรับเปลี่ยนยา เพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย ขนาดยาเริ่มต้นของยา beta-blocker สำหรับรักษาโรคความดันโลหิตสูงที่อาจพิจารณาเป็นขนาดเทียบเคียงกัน (equivalent dose) คือ Nebivolol (Nebilet) 5 mg วันละครั้ง; Atenolol (Prenolol) 25-100 mg วันละครั้ง; Metoprolol IR: 50mg วันละสองครั้ง หรือ SR: 25-100 mg วันละครั้ง; Carvedilol 6.25 mg วันละ 2 ครั้ง

Reference:
1. Tucker WD, Sankar P, Theetha Kariyanna P. Selective Beta-1 Blockers. [Updated 2023 Jan 30]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK499982/
2. Mims. Nebivolol [internet]. 2022. [cited 2023 Jul 17]. Available from: https://www.mims.com/thailand/drug/info/nebivolol?mtype=generic
3. Mims. Nebivolol [internet]. 2022. [cited 2023 Jul 17]. Available from: https://www.mims.com/thailand/drug/info/nebivolol?mtype=generic
4. Mims. Atenolol [internet]. 2022. [cited 2023 Jul 17]. Available from: https://www.mims.com/thailand/drug/info/atenolol
5. Metoprolol drug information. Lexicom online [internet]. 2023. [cited 2023 Jul 17]. Available from: https://www.uptodate.com/contents/metoprolol-drug-information?search=Metoprolol&source=search_result&selectedTitle=1~148&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1#F195801
6. Carvidilol drug information. Lexicom online [internet]. 2023. [cited 2023 Jul 17]. Available from: https://www.uptodate.com/contents/carvedilol-drug-information?search=Carvedilol&source=search_result&selectedTitle=1~68&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1#F146702

Keywords:
nebivolol, เปรียบเทียบขนาดยา

หัวใจและหลอดเลือด

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้