หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เป็นความดันครับคุณหมอให้ยา Metoprolol 100 mgและยา Amlodipine 10 mg อยากทราบว่ายาสองตัวนี้ทานร่วมกันได้ไหมครับมีฤทธิ์ร่วมกันหรือต้านกันอย่างไร ขอบคุณครับ

ถามโดย อุทัย เผยแพร่ตั้งแต่ 24/08/2023-13:14:08 -- 2,219 views
 

คำตอบ

Metoprolol และ amlodipine เป็นยาที่มีผลลดความดันโลหิตและเป็นยาทางเลือกที่แนะนำไว้ในแนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูง [1] ซึ่งการเลือกใช้ยาทั้งสองชนิดมีข้อพิจารณาที่จำเพาะแตกต่างกันไปตามประวัติความเจ็บป่วย และการใช้ยาสองชนิดดังกล่าวร่วมกันเพื่อเสริมฤทธิ์ลดความดันโลหิตสามารถทำได้และพบทั่วไปในทางปฏิบัติ [2–4] ดังนั้นหากแพทย์พิจารณาแล้วว่าจำเป็นต้องใช้ยาทั้งคู่ ผู้ป่วยสามารถรับประทานยาตามคำสั่งแพทย์และติดตามผลการรักษาอย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตามหากสังเกตพบอาการผิดปกติ เช่น หน้ามืด วิงเวียน ใจสั่น ควรพบแพทย์เพื่อรับการประเมินเพิ่มเติม

Reference:
1. สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย. แนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูง ในเวชปฏิบัติทั่วไป พ.ศ. 2562 [internet]. 2019 [Accessed on 30 August 2023]. Available from: http://www.thaihypertension.org/files/HT%20guideline%202019.with%20watermark.pdf
2. สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย. ยาเบต้า บล็อกเกอร์ (Beta blocker) [internet]. n.d. [Accessed on 30 August 2023]. Available from: http://www.thaihypertension.org/hypertensiondetail.php?n_id=308
3. Bulsara KG, Cassagnol M. Amlodipine. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls
4. Rao NS, Oomman A, Bindumathi PL, et al. Efficacy and tolerability of fixed dose combination of metoprolol and amlodipine in Indian patients with essential hypertension. J Midlife Health. 2013;4(3):160-166.

Keywords:
metoprolol, amlodipine, ยาลดความดัน

หัวใจและหลอดเลือด

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้