หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คนไข้ผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ ปกติได้รับยา aspirin และ warfarin ต่อมาคุณหมอไม่ได้จ่ายยา aspirin ให้ จะมีผลต่อเรื่องการแข็งตัวของเกล็ดเลือดไหมครับ คือควรทานคู่กัน หรือทานเพียง warfarin ได้ครับ

ถามโดย K เผยแพร่ตั้งแต่ 23/05/2023-20:21:50 -- 1,074 views
 

คำตอบ

การพิจารณาใช้ยาต้านเกล็ดเลือด เช่น aspirin หรือยาต้านการแข็งตัวของเลือด เช่น warfarin ในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจนั้นแพทย์จะพิจารณาจากความเสี่ยงในการเกิดลิ่มเลือดอุดตัน ชนิดของวัสดุที่ใช้ผลิตลิ้นหัวใจ โรคประจำตัวอื่น ๆ และความเสี่ยงต่อการเกิดเลือดออกจากการใช้ยาต้านเกล็ดเลือดและยาต้านการแข็งตัวของเลือดในขณะนั้น [1] ทำให้การปรับเปลี่ยนชนิดของยาเพื่อป้องกันลิ่มเลือดอุดตันจึงอาจเกิดขึ้นเพื่อประสิทธิภาพในการรักษาและความปลอดภัยของผู้ป่วย ดังนั้นหากแพทย์ปรับเปลี่ยนให้รับประทาน warfarin เพียงอย่างเดียว แนะนำให้รับประทานยาตามคำสั่งแพทย์ ร่วมกับสังเกตอาการผิดปกติของการเกิดก้อนเลือดอุดตันและภาวะเลือดออก และติดตามการรักษาตามที่แพทย์นัดอย่างสม่ำเสมอ

Reference:
1. Verstraete A, Herregods MC, Verbrugghe P, Lamberigts M, Vanassche T, Meyns B, et al. Antithrombotic treatment after surgical and transcatheter heart valve repair and replacement. Front Cardiovasc Med. 2021 Aug 5;8:702780.

Keywords:
ผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ, aspirin, warfarin

ทางเดินหายใจและหูตาคอจมูก

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้