หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอสอบถามเกี่ยวกับการใช้ยา Rybelsus ในผู้หญิงตั้งครรภ์และวางแผนจะมีบุตรค่ะ 1.หากมีการตั้งครรภ์ขณะที่ใช้ยาอยู่ จะมีผลอันตรายต่อทารกในครรภ์อย่างไรคะ มีข้อมูลการศึกษาเรื่องนี้ไหมคะ 2.หากวางแผนจะมีบุตร จำเป็นต้องหนุดยาก่อนที่จะปล่อยท้องไหมคะ

ถามโดย ปุ๊ก เผยแพร่ตั้งแต่ 22/04/2023-16:50:14 -- 307 views
 

คำตอบ

จากการสืบค้นข้อมูลความปลอดภัยสำหรับการใช้ยา Rybelsus® ในหญิงตั้งครรภ์พบว่ายังไม่มีหลักฐานในมนุษย์เพิ่มเติมจากที่ระบุในเอกสารกำกับยา โดยในเอกสารกำกับยา Rybelsus® ซึ่งมีตัวยาสำคัญ คือ semaglutide ระบุว่ายานี้ไม่ควรใช้ในหญิงที่กำลังตั้งครรภ์ เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลการศึกษาในมนุษย์เพียงพอว่าจะส่งผลกระทบต่อทารกในครรภ์หรือไม่ ประกอบกับมีข้อมูลการศึกษาในหนูทดลอง พบว่า semaglutide ส่งผลลดอัตราการอยู่รอดและการเจริญเติบโตของตัวอ่อนในระยะตั้งครรภ์ โดยพบความผิดปกติทางกระดูกและไขสันหลังเป็นอวัยวะหลัก ดังนั้นในระหว่างที่รับประทานยาควรมีการคุมกำเนิดที่เหมาะสม และหากวางแผนที่จะตั้งครรภ์ ควรหยุดการใช้ยานี้อย่างน้อย 2 เดือนก่อนเริ่มตั้งครรภ์ เนื่องจากการกำจัดยาออกจากร่างกายใช้เวลานาน ทั้งนี้กรณีที่ใช้ยานี้อยู่และพบว่ากำลังตั้งครรภ์ ควรรีบพบแพทย์ เพื่อรับการประเมินและพิจารณาการจัดการที่เหมาะสมต่อไป

Reference:
1. Rybelsus [package insert]. Hovedstaden (DM): Novo Nordisk; 2023

Keywords:
Rybelsus, semaglutide, ตั้งครรภ์

ระบบสืบพันธุ์ หัวใจและหลอดเลือด

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้