หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ยาแก้แพ้ Cetirizine 10 mg กับ Xyzal 5 mg เหมือนกัน และสรรพคุณเหมือนกันหรือไม่ แตกต่างจาก CPM (Chlopheniramine 4 mg ที่โรงพยาบาลรัฐ หรือศูนย์อนามัยจ่าย อย่างไร

ถามโดย Krisda เผยแพร่ตั้งแต่ 21/04/2023-22:25:00 -- 28,096 views
 

คำตอบ

ยาแก้แพ้หรือยาต้านฮิสตามีน (antihistamine) จะมีการแบ่งกลุ่มตามฤทธิ์ที่ทำให้ง่วง โดยมักจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ยาต้านฮิสตามีนรุ่นที่ 1 หรือกลุ่มที่ทำให้ง่วง และยาต้านฮิสตามีนรุ่นที่ 2 ที่ทำให้ง่วงน้อยกว่า [1] โดยยาที่สอบถามมามีอยู่ 3 ตัว คือ cetirizine, levocetirizine (หรือ Xyzal®) และ chlorpheniramine ซึ่ง chlorpheniramine จัดเป็นยาต้านฮิสตามีนรุ่นที่ 1 และเป็นยาที่ออกฤทธิ์สั้นไม่ครอบคลุมทั้งวันจึงต้องรับประทานบ่อย คือ ทุก 4-6 ชั่วโมง อีกทั้งยังมีผลข้างเคียง คือ ทำให้ง่วงซึม ปากแห้งคอแห้งมากกว่ายารุ่นที่ 2 รวมทั้งต้องระมัดระวังในผู้สูงอายุ ผู้มีปัญหาปัสสาวะคั่ง ต้อหินมุมปิด เนื่องจากยาทำให้อาการเหล่านี้แย่ลงหรือส่งเสริมให้เกิดการล้มในผู้สูงอายุจากผลง่วงซึมของยาได้ [2] แต่ chlorpheniramine จะช่วยลดปริมาณน้ำมูกได้ดีกว่า ส่วน cetirizine และ levocetirizine จัดเป็นยาต้านฮิสตามีนรุ่นที่ 2 ทั้งคู่ ออกฤทธิ์ครอบคลุมทั้งวันจึงรับประทานเพียงวันละครั้ง [3,4] โดย levocetirizine เป็นยาที่มีเฉพาะส่วนที่ออกฤทธิ์ของ cetirizine เท่านั้น [5] ทำให้สามารถใช้ levocetirizine ในขนาดยาที่น้อยกว่าโดยที่มีผลการรักษาที่เทียบเท่ากัน แต่ทำให้ง่วงน้อยกว่า โดยสรุปแล้วยาทั้ง 3 ตัวนี้มีสรรพคุณเหมือนกัน คือ แก้แพ้ บรรเทาอาการคันจมูก ลดน้ำมูก หรือผื่นภูมิแพ้ แต่อาจจะมีข้อที่แตกต่างกันคือผลข้างเคียงและวิธีการรับประทาน ซึ่งการเลือกใช้ยาชนิดใดควรพิจารณาฤทธิ์ของยาที่ต้องการ และอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นกับผู้รับประทานเป็นหลัก

Reference:
(1) รัชนี รอดศิริ. คุณสมบัติทางเภสัชวิทยาของยาต้านฮิสตามีนกลุ่มที่ไม่ทําให้ง่วง [อินเทอร์เน็ต]. 2563 [เข้าถึงเมื่อ 8 พฤษภาคม 2566]. เข้าถึงได้จาก: https://ccpe.pharmacycouncil.org/index.php?option=article_detail&subpage=article_detail&id=864
(2) MICROMEDEX® Solutions [Internet]. Colorado: Truven Health Analytics Inc; c 2017. DRUGDREX® System, Chlorpheniramine Maleate: [cited 2023 May 8]. Available from: http://www.micromedexsolutions.com
(3) MICROMEDEX® Solutions [Internet]. Colorado: Truven Health Analytics Inc; c 2017. DRUGDREX® System, Cetirizine Hydrochloride: [cited 2023 May 8]. Available from: http://www.micromedexsolutions.com
(4) MICROMEDEX® Solutions [Internet]. Colorado: Truven Health Analytics Inc; c 2017. DRUGDREX® System, Levocetirizine Dihydrochloride: [cited 2023 May 8]. Available from: http://www.micromedexsolutions.com
(5) นันทวรรณ ศรีสุดใจ. Levocetirizine. วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า 2556;30:97-100.

Keywords:
cetirizine, levocetirizine, chlorpheniramine, Xyzal, antihistamine, ยาแก้แพ้

ทางเดินหายใจและหูตาคอจมูก

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้