หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เป็นภูมิเเพ้อย่างหนัก ทานยา Dexamethasone ได้หรือไม่

ถามโดย Kung Kate เผยแพร่ตั้งแต่ 27/02/2023-10:46:32 -- 520 views
 

คำตอบ

โดยปกติแล้วโรคภูมิแพ้ในทุกรูปแบบจะพิจารณายาที่ใช้รักษาตามระดับของความรุนแรงของอาการร่วมกับระยะเวลาของอาการที่พบ [1-3] ประกอบกับภูมิแพ้นั้นเกิดได้จากหลายสาเหตุ และมีระดับความรุนแรงที่แตกต่างกันออกไป การใช้ยากลุ่ม corticosteroids เช่น prednisolone หรือ dexamethasone นั้นอาจจะมีประโยชน์กับลักษณะอาการแพ้บางประเภท หรือเหมาะกับบางกรณีเท่านั้น ดังนั้นการรับประทานยา dexamethasone อาจจะมีหรือไม่มีประโยชน์ก็ได้ขึ้นกับลักษณะของภูมิแพ้ของแต่ละบุคคล นอกจากนี้ dexamethasone ที่จัดเป็นยาสเตียรอยด์ในรูปแบบรับประทานนั้นอาจส่งผลเสียได้มากหากใช้ระยะยาวโดยไม่อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์หรือเภสัชกร ดังนั้นการพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยลักษณะภูมิแพ้อย่างจำเพาะจะช่วยให้การตัดสินใจในการใช้ยามีความเหมาะสม

Reference:
1. Klimek L, Bachert C, Pfaar O, et al. ARIA guideline 2019: treatment of allergic rhinitis in the German health system. Allergol Select. 2019;3(1):22-50.
2. Kulthanan K, Tuchinda P, Chularojanamontri L, et al. Clinical practice guideline for diagnosis and management of urticaria. Asian Pac J Allergy Immunol. 2016;34(3):190-200.
3. Kulthanan K, Tuchinda P, Nitiyarom R, et al. Clinical practice guidelines for the diagnosis and management of atopic dermatitis. Asian Pac J Allergy Immunol. 2021;39(3):145-155.

Keywords:
ภูมิแพ้, dexamethasone, สเตียรอยด์

ภูมิคุ้มกันและการติดเชื้อ

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้