หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หมอจ่าย amoxy cap 500 มก. ทาน เช้า-เย็น มา 40 เม็ดค่ะ ก็คือทาน 20 วัน แบบนี้ปกติไหมคะ

ถามโดย ย…..ด เผยแพร่ตั้งแต่ 13/02/2023-20:57:21 -- 1,887 views
 

คำตอบ

Amoxicillin เป็นยาปฏิชีวนะ ใช้รักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย โดยทั่วไประยะเวลาที่ใช้ในการรักษา คือ 5-10 วัน หรืออาจมีการใช้ยาเป็นระยะเวลานานกว่านั้น ซึ่งอาจขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อ ตำแหน่งที่มีการติดเชื้อ ความรุนแรงของโรค จากข้อมูลข้างต้น จึงมีความเป็นไปได้ว่าแพทย์อาจประสงค์สั่งใช้ amoxicillin ในขนาดและระยะเวลาด้วยเหตุผลที่จำเพาะ ทั้งนี้แนะนำให้ติดต่อสถานพยาบาลที่รับยามาอีกครั้งเพื่อตรวจสอบจำนวนเม็ดที่รับประทานต่อครั้งและระยะเวลาในการรับประทานยาที่เหมาะสม

Reference:
1. Amoxicillin: Drug information. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate. 2022. [Cited 2023 Feb 20]. Available from: https://www.uptodate.com/contents/amoxicillin-drug-information?search=amoxicillin%20&source=panel_search_result&selectedTitle=1~148&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1

Keywords:
amoxicillin, ระยะเวลาที่ใช้ยา

ภูมิคุ้มกันและการติดเชื้อ

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้