หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณพ่ออายุ79ปีเป็นเส้นเลือดสมองตีบเกิดอัมพาตครึ่งซีก เป็นผู้ป่วยติดเตียงและเป็น โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ ความดันสูง มีเลือดออกเล็กน้อยที่ก้านสมอง พึ่งได้รับยาวาร์ฟาริน ยาตัวนี้จะมีผลต่อเลือดออกในก้านสมองหรือไม่่่่คะ

ถามโดย จูน เผยแพร่ตั้งแต่ 30/11/2022-14:36:23 -- 379 views
 

คำตอบ

วาร์ฟาริน (warfarin) เป็นยาต้านการเเข็งตัวของเลือด (anticoagulant agent) ซึ่งมีหลายข้อบ่งใช้ ได้แก่ ภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำส่วนลึกที่ขาหรือน่อง หรือหลอดเลือดดำในปอด ผู้ที่ใส่ลิ้นหัวใจเทียม โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ หรือภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว เป็นต้น [1] ซึ่งคาดว่าคุณพ่อผู้ถามได้ยาวาร์ฟารินเพื่อป้องกันการเกิดหลอดเลือดอุดตันสมองจากโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ ซึ่งแพทย์จะพิจารณาเริ่มยาวาร์ฟารินเมื่อประโยชน์จากการใช้ยาที่ชัดเจน และผู้ป่วยไม่มีภาวะเลือดออกหรือภาวะเลือดออกนั้นคงที่ดีแล้วเท่านั้น อย่างไรก็ตามในผู้ที่เคยมีเลือดออกในสมองมาก่อน การเริ่มยาวาร์ฟารินอาจทำให้เกิดเลือดออกซ้ำได้ ดังนั้นการปฏิบัติตัวตามคำแนะนำแพทย์และเภสัชกรอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ได้รับขนาดยาวาร์ฟารินที่เหมาะสมและได้รับผลการรักษาอยู่ในช่วงเป้าหมายจึงมีความสำคัญมาก และระหว่างรับประทานยานี้ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น มีเลือดออกผิดปกติตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย หน้าเบี้ยว ปากเบี้ยว แขนขาอ่อนแรง หากพบอาการดังกล่าวให้รีบกลับมาพบแพทย์ทันที [2]

Reference:
1. สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการรักษาผู้ป่วยด้วยยการแข็งตัวของเกล็ดเลือดชนิดรับประทาน. กรุงเทพฯ: สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย 2553. 2553:1-39.
2. คณะอนุกรรมการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม. คู่มือทักษะตามเกณฑ์ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (สมรรถร่วม) พ.ศ. 2562. 2562:1-186.

Keywords:
warfarin, anticoagulant

หัวใจและหลอดเลือด

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้